Attent Zorg en Behandeling biedt diensten, zorg en behandeling. Dat doen we in onze eigen huizen en bij u thuis.

Als u zorg of behandeling nodig heeft kan dit een grote verandering zijn in uw leven. Of het nu kort of lang is. Daarom vinden we het belangrijk dat we u zo goed mogelijk uitleggen hoe we bij Attent werken, en hoe we u helpen. Daarom vindt u op deze pagina belangrijke, praktische informatie over de zorg en behandeling bij Attent.

Wij hopen uw vragen op deze pagina zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Als u andere vragen heeft of meer wil weten kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

Algemene informatie en privacy

Onze Algemene Voorwaarden van ActiZ en Zorgthuisnl zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Voorwaarden VVT

Belangrijke informatie over een verblijf binnen onze huizen (lang of kortdurend) vindt u in de folder ‘Algemene informatie voor cliënten en familieleden met verblijf’. Meer informatie over de tarieven van aanvullende diensten vindt u hier.

Wilt u meer weten over thuiszorg? Dan verwijzen we u naar de folder ‘Algemene informatie voor cliënten en familieleden Attent Zorg Thuis’

In dit privacystatement beschrijven wij op een overzichtelijke manier voor welke doelen we persoonsgegevens gebruiken. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom verzamelen, gebruiken verwijderen we ze in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als dat nodig is vanwege nieuwe regels, of afspraken binnen Attent. 

Functionaris gegevensbescherming

Heeft u een melding of vraag over privacy, of wilt u een datalek melden? Dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit is Mevrouw H. Winter. U kunt haar telefonisch bereiken via 06 303 647 53.

Diensten in en om onze huizen

Als u in een van onze huizen woont, zorgen wij voor uw linnengoed. Daarnaast willen we er natuurlijk ook graag voor zorgen dat uw kleding er perfect uit blijft zien. Daarom bieden we naast de linnenservice ook een goede wasverzorging.

De verzorging van uw linnengoed

Attent Zorg en Behandeling zorgt voor het wassen, drogen en strijken van uw linnengoed. U kunt hierbij denken aan beddengoed, handdoeken en washandjes. De kosten voor het wassen zijn geheel voor onze rekening. U kunt uw eigen linnengoed gebruiken als u dat fijn vindt. In dat geval betaalt u wel zelf de waskosten.

Het wassen van uw kleding

Krijgt u langdurige zorg in van onze huizen? Dan kunnen wij of uw familieleden uw was voor u doen. Als u ervoor kiest om Attent uw was te laten doen, gaat dat via een externe wasserij. U betaalt zelf de kosten voor het wassen, drogen, strijken en stomen van uw kleding.

Heeft u tijdelijke zorg nodig? Dan is uw familie of mantelzorger verantwoordelijk voor het wassen van uw kleding.

Het merken van kleding en linnengoed

Attent werkt samen met een externe wasserij. Daarvoor moeten alle kledingstukken en linnengoed voorzien zijn van een merkje. Op dat merkje staat uw naam, en de plek waar u woont. Het merken van kledingstukken en linnengoed doen we professioneel in onze eigen linnenkamers. De kosten hiervoor betaalt u zelf.

Wij adviseren om altijd alle kledingstukken en linnengoed te laten merken. Ook als u geen gebruikt maakt van de externe wasserij. Op deze manier kunnen we kleding en linnen altijd terugvinden, ook als er onverhoopt toch iets bij de externe wasserij terecht komt. Daarnaast kunnen Attent Zorg en Behandeling of de wasserij alleen aansprakelijk gesteld worden als kledingstukken en linnengoed gemerkt zijn.

Meer informatie over onze wasverzorging?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice op 0800 288 36 89 of via info@attentzorgenbehandeling.nl.

Heeft u vervoer en begeleiding nodig naar bijvoorbeeld het ziekenhuis? Dan vragen wij of uw familie of mantelzorger u kan begeleiden. Soms is dit niet mogelijk. Dan zorgen wij voor begeleiding. Daarbij kunnen wij u helpen met diverse soorten vervoer, waaronder een rolstoelbus. Onze rolstoelbus wordt altijd gereden door een goed opgeleide chauffeur van Attent Zorg en Behandeling.

Voor vragen over het gebruik van de rolstoelbus en de tarieven kunt u contact opnemen met de klantenservice via 0800 288 36 89 of mail naar info@attentzorgenbehandeling.nl.

Attent levert aanvullende diensten. Dit zijn diensten die wij aan u leveren, maar helaas niet onder verzekerde zorg vallen. De kosten van deze diensten zijn voor eigen rekening. Hierbij kunt u denken aan;

 • Het gebruik van consumpties;
 • Telefoon;
 • Kapper
 • Pedicure
 • Het laten verzorgen van de was

Uiteraard staat het u vrij om al dan niet gebruik te maken van deze diensten. De diensten waarvan u gebruikt maakt brengen wij maandelijks in rekening. De rekening versturen we naar het adres dat u heeft opgegeven. Dat kan naar uzelf zijn, maar ook naar iemand die uw financiën beheert.

Meer informatie over de tarieven van aanvullende diensten vindt u hier. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Verzekerde zorg

Voor alle diensten op het gebied van zorg, behandeling en verblijf die Attent Zorg en Behandeling verstrekt, bent u verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz); 

 • De Zorgverzekeringswet: Als u na een ziekenhuisopname relatief kort bij ons komt revalideren, wordt deze zorg vergoed door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor deze vergoeding mag de revalidatieperiode niet langer duren dan zes maanden. Na deze periode gaat u terug naar uw eigen woning of naar een andere woonomgeving. Let op; voor deze zorg betaalt u wel eigen risico. 
 • De Wet langdurige zorg: Als u een indicatie heeft van het Centraal Indicatieorgaan Zorginstellingen (CIZ) wordt uw zorg vergoed door de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel betaalt u een eigen bijdrage voor deze zorg. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt onder andere af van uw inkomen. Uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u ook uw eigen bijdrage berekenen. Stap voor stap wordt u hierin begeleid.

Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor, maar wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft. Wilt u uw thuiszorg financieren met een persoonsgebonden budget (PGB)? Dat kan. De tarieven vindt u hier. Meer over thuiszorg leest u op deze pagina.

Een indicatie regelen

Meer informatie over uw recht op zorg en het aanvragen van een indicatie vindt u hier

Met een geldige indicatie kan Attent Zorg en Behandeling de zorg verstrekken waarvoor u bent geïndiceerd. Als u meer vragen heeft kunt u natuurlijk ook contact opnemen met onze klantenservice

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Met deze wet kunnen jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking zorg ontvangen. De indicatie voor de Wlz vraagt u aan bij het CIZ. Daarbij kiest u zelf of u de zorg ‘in natura’ wilt ontvangen of via een PGB (Persoonsgebonden Budget). Voor informatie over een PGB verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid of naar Per Saldo (vereniging van mensen met een PGB).

Met een Wlz-indicatie kunt u zich aanmelden voor een wachtlijst van een verzorgings en/of verpleeghuis. Meer over de wachtlijsten op onze locaties vindt u op de pagina’s over onze huizen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze cliëntadviseurs. Zij zijn bereikbaar via 0800 288 36 89.

Heeft u vragen over de aanleunwoningen in Dieren, Rheden of Elst? Dan belt u voor 

 • Woningen bij locatie Beverode naar Vivare, telefoonnummer 088 054 1111.
 • Woningen bij locatie De Oude Plataan (Vingerhoed en Hazelaar) naar MVGM, telefoonnummers 088 432 4220 en 088 432 45 91.
 • Woningen bij locatie Rhederhof (De Brink en Het Veerhuis) naar MVGM, telefoonnummers 088 432 4220 en 088 432 45 91.
 • Woningen bij locatie Tertzio naar Vivare, telefoonnummer 088 054 1111.

Ondersteuning door een (onafhankelijke) cliëntondersteuner

Heeft u een Wlz-indicatie en hebben u of uw naaste vragen rondom het regelen van langdurige zorg? Dan hebt u recht op cliëntondersteuning. Als u al zeker weet dat u van Attent Zorg en Behandeling de zorg wilt ontvangen, dan kunt u direct contact opnemen met een van onze cliëntadviseurs. Dat doet u door te bellen naar het gratis telefoonnummer van onze centrale klantenservice: 0800 288 36 89.

Als u nog geen keuze hebt gemaakt voor een zorgaanbieder en geholpen wilt worden bij de selectie hiervan, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

De cliëntondersteuner denkt mee. Hij/zij/hen kijkt welke zorg het beste bij uw situatie past en hoe u die goed kunt organiseren. Onze cliëntondersteuning helpt u zo bij het maken van goede keuzes over uw zorg. Uw cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld naasten, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. Ook kent de cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

De cliëntondersteuner geeft u informatie, advies en ondersteuning. Hij/zij/hen helpt bijvoorbeeld met en bij:

 • Informatie en advies over het zorgaanbod in uw regio, verschillende zorgvormen, cliëntenrechten en eventuele wachtlijsten; 
 • Het maken van de keuze voor de zorgaanbieder die het beste bij uw situatie past;
 • Het bepalen van de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten. En wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget);
 • Het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit plan bevat afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. De ondersteuner kan u niet alleen helpen bij het schrijven van het plan, maar kan bijvoorbeeld ook samen met u naar afspraken met uw zorgverlener.
 • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Informatiefolders op thema

Samen bouwen we aan de zorg van morgen

Op onze website gebruiken we cookies. Als u op 'weiger' klikt gebruiken we alleen cookies om onze website te verbeteren. Als u op 'accepteer' klikt kunt u bijvoorbeeld ook YouTube video's bekijken. Meer informatie leest u in onze cookieverklaring.