Attent Zorg en Behandeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie op deze website die door derden is aangeboden.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, 

 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 
 • Attent Zorg en Behandeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Attent Zorg en Behandeling. 
 • Attent Zorg en Behandeling behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Attent Zorg en Behandeling.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van

 • druk, 
 • offset, 
 • fotokopie of microfilm 
 • of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren 
  • ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of 
  • voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Meer informatie over de dienstverlening van Attent Zorg en Behandeling leest u hier.

Samen bouwen we aan de zorg van morgen

Op onze website gebruiken we cookies. Als u op 'weiger' klikt gebruiken we alleen cookies om onze website te verbeteren. Als u op 'accepteer' klikt kunt u bijvoorbeeld ook YouTube video's bekijken. Meer informatie leest u in onze cookieverklaring.