DV__9133_HS

Hofstaete in Dieren

U vindt Hofstaete in het dorp Dieren, aan de rand van het Nationaal Park Veluwezoom. Het is een sfeervol huis waar u de zorg krijgt die afgestemd is op wat u nodig heeft. U krijgt veel persoonlijke aandacht van onze (zorg)medewerkers en vrijwilligers. Uw mantelzorger(s), familie en vrienden zijn van harte welkom om op bezoek te komen.

Contactgegevens

Hofstaete
Harderwijkerweg 1a
6952 AA Dieren

Voorzieningen

 • Was- en linnenvoorziening
 • Kapper
 • Pedicure
 • Duofiets
 • Binnentuin
 • (Rolstoel)pad in natuur nabij

Hofstaete
Harderwijkerweg 1a
6952 AA Dieren

Meer weten

Wilt u weten wat Attent nog meer voor u kan betekenen? Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

"*" geeft vereiste velden aan

Vul uw gegevens en opmerking of vraag in, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op. Alle 4 velden zijn vereist om u een reactie te kunnen geven.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wie wonen hier?

Ons huis Hofstaete heeft twee afdelingen: Margriet en Jasmijn.

Op de afdeling Margriet wonen bewoners die vanwege dementie en probleemgedrag niet meer zelfstandig kunnen wonen (Zorgprofiel indicatie VV5 en VV7). Er is een prikkelarme ruimte om te verblijven. Er zijn beleefplekken en er is een ruimte waar u zich kunt terugtrekken. Alleen of samen met uw bezoek. U kunt op de afdeling veel bewegen, er is genoeg ruimte.  

Op de afdeling Jasmijn wonen bewoners met psychiatrische aandoeningen. Een fijne woonplek met zorg en behandeling. Deze zorg noemen wij gerontopsychiatrische zorg (Zorgprofiel indicatie GGZ 1 t/m 4.) 

Op deze afdeling helpen wij u om beter te functioneren. Zo bieden we bijvoorbeeld vaktherapie en geestelijke ondersteuning aan. Zo helpen we u zo succesvol en tevreden mogelijk te leven, wonen en uw sociale contacten te onderhouden. Er is een goede balans tussen rust en activiteiten die er worden gedaan.

Ligging

Hofstaete is gelegen in het dorp Dieren. De gezellige dorpskern en een mooi natuurgebied is vlakbij. Het huis is gezellig ingericht, binnenshuis kunt u voldoende beleven. Lekker genieten van een kop koffie in één van de huiskamers. Of meedoen aan een van de activiteiten. Ook is er een mooie aangelegde tuin. 

Sfeer proeven?

8, 5
ZorgkaartNederland

Attent Zorg en Behandeling, Hofstaete is 35 keer gewaardeerd en heeft een gemiddeld cijfer van 8,5

Alle waarderingen Geef een waardering Zorgkaart Nederland

Hofstaete in beeld

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een landelijke website waar cliënten en naasten een waardering kunnen geven over de zorg. Ook Attent Zorg en Behandeling is op deze website te vinden. Geeft u ons een waardering?

A-paars met wit_png

“Mijn zus heeft ongeveer 7 jaar op afdeling Jasmijn gewoond. Ze had een gezellige kamer en werd fantastisch verzorgd. Er was veel aandacht voor haar persoonlijke behoeften. Ze deed activiteiten met de kunstzinnig therapeut en muziektherapeut. Kreeg gezelschap van een vrijwilliger. De persoonlijke en medische verzorging was liefdevol en kundig en volle aandacht voor haar welbevinden. Wij als familie hebben niets dan lof.”

—Een naaste

Praktische informatie

U kunt op de wachtlijst van een van onze huizen gezet worden. Dat kan als u een indicatie heeft, of uw indicatieaanvraag in behandeling is. We verwerken aanmeldingen op de volgorde waarop ze bij ons zijn binnengekomen. Soms hebben mensen die crisisopvang nodig hebben voorrang. Meerdere Attent-huizen hebben crisisbedden voor de Wlz. 

Hieronder vindt u de wachttijden voor de verschillende soorten zorg en behandeling bij Hofstaete. Deze wachttijden zijn gemiddeld, en geven ongeveer aan hoe lang u moet wachten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze wachttijden. 

 • Margriet, intensieve psychogeriatrie, nul tot drie maanden
 • Jasmijn, Gerontopsychiatrie, zes tot negen maanden.

Hofstaete heeft zit-/ en slaapkamerappartementen. De appartementen hebben een telefoon-, radio- en tv-aansluiting. Ieder appartement heeft daarnaast een personenalarmeringssysteem. Om ervoor te zorgen dat u zich echt thuis voelt, kunt u samen met uw familie uw woonruimte inrichten met uw persoonlijke eigendommen en klein meubilair.

De onderstaande plattegrond geeft een indruk van onze kamers;

Dan zijn we er voor u. Want uw klacht is ons verbeterpunt. Attent doet er alles aan om de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Omdat we u altijd goed van dienst willen zijn horen we het graag als u vindt dat bepaalde dingen beter kunnen of moeten. Samen bespreken we dat en zoeken we naar een oplossing. Wilt u een klacht indienen, kijk dan op de pagina over Klachten en klokkenluiders.

Ieder huis of elke regio van Attent heeft een cliëntenraad. Uw eigen cliëntenraad, die regelmatig aan tafel zit met het bestuur. De leden bestaan uit mensen die al een tijdje bij ons wonen, mantelzorger zijn of op een andere manier een binding hebben met Attent.

Zij zien erop toe dat alles goed geregeld is en u fijn woont op uw locatie. Ze kijken mee als er beslissingen genomen worden die ook over u gaan. Zoals over uw eten, over de dagbesteding, over uw veiligheid, hygiëne of uw geestelijke verzorging.

Hofstaete heeft een actieve cliëntenraad; Cliëntenraad Dieren. Zij komen zes keer per jaar bij elkaar. Deze lokale cliëntenraad staat in verbinding met de centrale cliëntenraad waarin zaken aan de orde komen die voor heel Attent van belang zijn.

Cliëntenraad Dieren stelt zich voor

De cliëntenraad Dieren vertegenwoordigt de bewoners en cliënten van de huizen; 

De cliëntenraad bestaat uit de onderstaande vertegenwoordigers en een onafhankelijk voorzitter:

 • Annelies van der Meulen, namens bewoners De Oude Plataan
 • Dick Jansen, namens bewoners Hofstaete
 • Hein Teunissen-Wallet, namens cliënten Intermezzo
 • Trees Bouwmeister, namens bewoners Beverode
 • Anne van Buiten, namens bewoners afdeling De Parel/De Twinkel Beverode
 • Aly Wolsink, onafhankelijk voorzitter

Er zijn vacatures voor een vertegenwoordiger van de bewoners van afdeling Jasmijn in Hofstaete, van de revalidatieafdeling van Intermezzo en van de cliënten die thuiszorg ontvangen in het gebied Dieren.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van bewoners/cliënten als het gaat om wonen, welzijn en zorg. We denken mee, en spreken vanuit de ervaring van bewoners/cliënten. Zo helpen we Attent haar zorg nog verder te verbeteren. 

Dat doen we bijvoorbeeld door te adviseren over het beleid van Attent. Maar ook door gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen die cliënten (indirect) raken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, huisvesting, gezondheid en de benoeming van zorgmanagers.

De cliëntenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd één van de managers zorg van Intermezzo aanwezig. De vergaderdata voor 2024 zijn:

 • 21 februari
 • 17 april
 • 19 juni
 • 12 augustus
 • 21 oktober
 • 9 december

Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Dit is op te vragen bij de ambtelijk secretaris.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u opmerkingen, ideeën, wensen of tips? Die horen we graag!

Of als u meer informatie wilt over de cliëntenraad Dieren, dan kunt u contact opnemen met ambtelijk secretaris Sandra de Vlaming. U kunt haar bereiken via 06 51 37 79 60 of s.devlaming@attentzorgenbehandeling.nl.

Meer weten?
Jaarverslag cliëntenraad Dieren 2023

Attent Zorg en Behandeling heeft drie vriendenstichtingen. Daar zijn we erg blij mee. Ze zijn namelijk belangrijk voor het welzijn van onze bewoners en cliënten. Vriendenstichtingen zetten zich in voor aanvullende wensen en behoeften van onze bewoners en cliënten. Bijvoorbeeld op het gebied van activiteiten en projecten. Zij zorgen ervoor dat er, naast de zorg, van alles georganiseerd wordt voor onze bewoners en cliënten. Met deze activiteiten maken zij hun leven nog fijner.

Wie zijn de Vrienden van Hofstaete en Intermezzo?

De vereniging Vrienden van Hofstaete en Intermezzo is de opvolger van de al ruim 40 jaar geleden opgerichte vereniging Vrienden van het Verpleeghuis Gelders Hof. De vereniging heeft circa 350 leden. Het doel van de Vereniging is om met de contributies van de leden en donaties ondersteuning te geven aan de bewoners van de zorginstellingen Hofstaete en Intermezzo, voor zaken die niet tot uit het zorgbudget betaald kunnen worden.

Bestuur

 • De heer W.J. Gerritsen (waarnemend voorzitter)
 • Mevrouw A. Voortman (kandidaat voorzitter
 • De heer C. de Ruiter (secretaris)
 • De heer T. Damen (penningmeester)
 • De heer G. Radstake (bestuurslid)
 • Public Relations: vacature

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning en onkostenvergoeding.

Wat doen de vrienden?

De belangrijkste voorziening die Vrienden de bewoners biedt is de Vriendenbus. Dit is een bus die speciaal is ingericht voor het vervoer van mensen met een lichamelijke beperking. Deze bus kan voor een zeer gereduceerd tarief door de bewoners van Hofstaete en Intermezzo worden gebruikt. Bijna 20 vrijwilligers rijden als chauffeur op de bus. Ook de bewoners van de zorginstellingen De Oude Plataan en Beverode kunnen gebruik maken van de bus om bijvoorbeeld:

 • familie te bezoeken,
 • een rondrit in de omgeving te maken,
 • te gaan winkelen,
 • een dagje uit te gaan.

Beloningsbeleid medewerkers: De rolstoelbus, die door de vereniging wordt geëxploiteerd en ter beschikking staat voor de bewoners van de zorginstellingen Hofstaete en Intermezzo, wordt gereden door vrijwilligers. De Vriendenbus wordt ook ingezet voor de zorginstellingen De Oude Plataan en Beverode in Dieren.

Daarnaast geven de Vrienden ook financiële ondersteuning aan de bewoners van Hofstaete en Intermezzo voor allerlei zaken die het leven van de bewoners aanzienlijk veraangenamen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • een barbecue,
 • pannenkoeken bakken,
 • een elektrische rolstoelfiets,
 • iets lekkers bij de koffie op feestdagen.

Lid van onze vereniging worden?

Wij vinden het erg fijn als u lid van onze vereniging wilt worden. Dan kunnen wij de Vriendenbus laten rijden en het leven van de bewoners van Hofstaete en Intermezzo blijven veraangenamen. Uw jaarlijkse bijdrage bepaalt u zelf, maar wij stellen het op prijs  als u deze niet lager stelt dan € 20,00 per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van onze vereniging: NL 19 RABO 0313620792. U kunt zich aanmelden via de mail.

De vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend onder RSIN / fiscaal nummer: 802629441.

Contact

T 0313 414 843 
E vriendenhofstaeteenintermezzo@gmail.com
W https://vriendenhofstaeteenintermezzo.nl/
Adres: p/a Harderwijkerweg 1a, 6952 AA Dieren

Om ervoor te zorgen dat u zich in Hofstaete geen moment verveelt, organiseren de medewerkers dagbesteding samen met de vrijwilligers en zorgmedewerkers regelmatig leuke activiteiten en uitstapjes. U kunt bijvoorbeeld denken aan muziekactiviteiten, stoelyoga, (rolstoelpad) wandelen, houtbewerking, creatief bezig zijn en samen koken. Vanzelfsprekend wordt gekeken naar welke activiteiten passen bij uw ritme. Want een goede balans tussen rust en activiteit is erg belangrijk.

Ook met uw partner kunt u bij Attent Zorg en Behandeling terecht. We hebben in onze huizen geschikte kamers voor partners. Of we u kunnen helpen is afhankelijk van de beschikbaarheid van deze kamers, uw zorgbehoefte en indicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Afdelingen

Samen bouwen we aan de zorg van morgen

Op onze website gebruiken we cookies. Als u op 'weiger' klikt gebruiken we alleen cookies om onze website te verbeteren. Als u op 'accepteer' klikt kunt u bijvoorbeeld ook YouTube video's bekijken. Meer informatie leest u in onze cookieverklaring.