DV__9090_IM

Intermezzo in Dieren

Intermezzo ligt in het dorp Dieren, aan de rand van het Nationaal Park Veluwezoom. Een sfeervol huis met rondom een mooie tuin met een groot terras. Het gezellige dorpscentrum is makkelijk te bereiken voor een boodschap of om iets te gaan drinken. Intermezzo is volledig gericht op tijdelijke zorg. U krijgt hier de juiste zorg, persoonlijke aandacht en behandeling door een professioneel team. 

Contactgegevens

Intermezzo
Harderwijkerweg 1
6952 AA Dieren

Voorzieningen

 • Was- en linnenvoorziening
 • Kapper
 • Pedicure
 • Restaurant
 • Opvang crisissituaties
 • Duofiets
 • Tuin
 • Terras
 • Biljart
 • (Rolstoel)pad
 • Dichtbij het centrum

Intermezzo
Harderwijkerweg 1
6952 AA Dieren

Meer weten

Wilt u weten wat Attent nog meer voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de klantenservice. Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

"*" geeft vereiste velden aan

Vul uw gegevens en opmerking of vraag in, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op. Alle 4 velden zijn vereist om u een reactie te kunnen geven.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wie wonen hier?

Bij Intermezzo kunt u wonen als u tijdelijke zorg nodig heeft. Als u moet revalideren (Zorgprofiel indicatie VV9b, ook bij een psychische stoornis die verband houdt met ouderdom, zoals dementie.). Ook als overbrugging naar een nieuw thuis bent u van harte welkom (Zorgprofiel indicatie VV4 t/m 8). Zelfs in crisissituaties of wanneer u enkele dagen en/of nachten per week zorg nodig heeft. Zo kunt u dan het thuisfront tijdelijk ontzien.

Ook als dorpsgenoot van Dieren kunt u bij Intermezzo terecht. We hebben eerstelijnszorg met fysiotherapie (ook fysiofitness), ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Ligging

Intermezzo vindt u in het dorp Dieren. De gezellige dorpskern is dichtbij en gemakkelijk te bereiken. U kunt zich ook uitstekend vermaken op onze locatie. Er is een restaurant met uitzicht op de tuin en de mooie natuur. U kunt alleen of samen met familie en/of vrienden van een kopje koffie genieten in het restaurant of op het terras.

Sfeer proeven?

8, 4
ZorgkaartNederland

Attent Zorg en Behandeling, Intermezzo is 44 keer gewaardeerd en heeft een gemiddeld cijfer van 8,4

Alle waarderingen Geef een waardering Zorgkaart Nederland

Intermezzo in beeld

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een landelijke website waar cliënten en naasten een waardering kunnen geven over de zorg. Ook Attent Zorg en Behandeling is op deze website te vinden. Geeft u ons een waardering?

A-paars met wit_png

“Ik kwam uit het ziekenhuis en kon niet veel zelf. De medewerkers hebben mij omringd met zorg en aandacht. Ze namen voldoende tijd om mij te verzorgen, boden een luisterend oor. Ik werd serieus genomen en ze lieten mij in mijn waarde. Dat heeft geresulteerd dat ik langzaam kon herstellen en uiteindelijk heb ik zelf de draad weer opgepakt. Dat heb ik erg gewaardeerd.”

—Een revalidant

Praktische informatie

U kunt op de wachtlijst van een van onze huizen gezet worden. Dat kan als u een indicatie heeft, of uw indicatieaanvraag in behandeling is. We verwerken aanmeldingen op de volgorde waarop ze bij ons zijn binnengekomen. Soms hebben mensen die crisisopvang nodig hebben voorrang. Meerdere Attent-huizen hebben crisisbedden voor de Wlz. 

Hieronder vindt u de wachttijden voor de verschillende soorten zorg en behandeling bij Intermezzo. Deze wachttijden zijn gemiddeld, en geven ongeveer aan hoe lang u moet wachten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze wachttijden. 

 • Revalidatie, GR, minder dan een week
 • Kortdurend verblijf, ELV, minder dan een week
 • Somatiek, overbrugging, nul tot drie maanden
 • Psychogeriatrie, overbrugging, nul tot drie maanden
 • Dagbehandeling/dagbesteding somatiek, geen wachtlijst
 • Dagbehandeling/dagbesteding psychogeriatrie, geen wachtlijst.

Intermezzo heeft verschillende afdelingen met zit-/slaapkamerappartementen. Wanneer u en uw partner een indicatie krijgen voor opname, dan zijn er binnen Intermezzo ook geschikte kamers voor echtparen. De appartementen hebben een telefoon-, radio- en tv-aansluiting. Ieder appartement heeft daarnaast een personenalarmeringssysteem. Om ervoor te zorgen dat u zich echt thuis voelt, kunt u samen met uw familie uw woonruimte inrichten met uw persoonlijke eigendommen en klein meubilair.

De onderstaande plattegronden geven een indruk van onze kamers;

Dan zijn we er voor u. Want uw klacht is ons verbeterpunt. Attent doet er alles aan om de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Omdat we u altijd goed van dienst willen zijn horen we het graag als u vindt dat bepaalde dingen beter kunnen of moeten. Samen bespreken we dat en zoeken we naar een oplossing. Wilt u een klacht indienen, kijk dan op de pagina over Klachten en klokkenluiders.

Ieder huis of elke regio van Attent heeft een cliëntenraad. Uw eigen cliëntenraad, die regelmatig aan tafel zit met het bestuur. De leden bestaan uit mensen die al een tijdje bij ons wonen, mantelzorger zijn of op een andere manier een binding hebben met Attent.

Zij zien erop toe dat alles goed geregeld is en u fijn woont op uw locatie. Ze kijken mee als er beslissingen genomen worden die ook over u gaan. Zoals over uw eten, over de dagbesteding, over uw veiligheid, hygiëne of uw geestelijke verzorging.

Intermezzo heeft een actieve cliëntenraad; Cliëntenraad Dieren. Zij komen zes keer per jaar bij elkaar. Deze lokale cliëntenraad staat in verbinding met de centrale cliëntenraad waarin zaken aan de orde komen die voor heel Attent van belang zijn.

Cliëntenraad Dieren stelt zich voor

De cliëntenraad Dieren vertegenwoordigt de bewoners en cliënten van de huizen; 

De cliëntenraad bestaat uit de onderstaande vertegenwoordigers en een onafhankelijk voorzitter:

 • Annelies van der Meulen, namens bewoners De Oude Plataan
 • Dick Jansen, namens bewoners Hofstaete
 • Hein Teunissen-Wallet, namens cliënten Intermezzo
 • Trees Bouwmeister, namens bewoners Beverode
 • Anne van Buiten, namens bewoners afdeling De Parel/De Twinkel Beverode
 • Aly Wolsink, onafhankelijk voorzitter

Er zijn vacatures voor een vertegenwoordiger van de bewoners van afdeling Jasmijn in Hofstaete, van de revalidatieafdeling van Intermezzo en van de cliënten die thuiszorg ontvangen in het gebied Dieren.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van bewoners/cliënten als het gaat om wonen, welzijn en zorg. We denken mee, en spreken vanuit de ervaring van bewoners/cliënten. Zo helpen we Attent haar zorg nog verder te verbeteren. 

Dat doen we bijvoorbeeld door te adviseren over het beleid van Attent. Maar ook door gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen die cliënten (indirect) raken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, huisvesting, gezondheid en de benoeming van zorgmanagers.

De cliëntenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd één van de managers zorg van Intermezzo aanwezig. De vergaderdata voor 2024 zijn:

 • 21 februari
 • 17 april
 • 19 juni
 • 12 augustus
 • 21 oktober
 • 9 december

Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Dit is op te vragen bij de ambtelijk secretaris.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u opmerkingen, ideeën, wensen of tips? Die horen we graag!

Of als u meer informatie wilt over de cliëntenraad Dieren, dan kunt u contact opnemen met ambtelijk secretaris Sandra de Vlaming. U kunt haar bereiken via 06 51 37 79 60 of s.devlaming@attentzorgenbehandeling.nl.

Meer weten?
Jaarverslag cliëntenraad Dieren 2022

Attent Zorg en Behandeling heeft drie vriendenstichtingen. Daar zijn we erg blij mee. Ze zijn namelijk belangrijk voor het welzijn van onze bewoners en cliënten. Vriendenstichtingen zetten zich in voor aanvullende wensen en behoeften van onze bewoners en cliënten. Bijvoorbeeld op het gebied van activiteiten en projecten. Zij zorgen ervoor dat er, naast de zorg, van alles georganiseerd wordt voor onze bewoners en cliënten. Met deze activiteiten maken zij hun leven nog fijner.

Wie zijn de Vrienden van Hofstaete en Intermezzo?

De vereniging Vrienden van Hofstaete en Intermezzo is de opvolger van de al ruim 40 jaar geleden opgerichte vereniging Vrienden van het Verpleeghuis Gelders Hof. De vereniging heeft circa 350 leden. Het doel van de Vereniging is om met de contributies van de leden en donaties ondersteuning te geven aan de bewoners van de zorginstellingen Hofstaete en Intermezzo, voor zaken die niet tot uit het zorgbudget betaald kunnen worden.

Bestuur

 • De heer W.J. Gerritsen (waarnemend voorzitter)
 • Mevrouw A. Voortman (kandidaat voorzitter
 • De heer C. de Ruiter (secretaris)
 • De heer T. Damen (penningmeester)
 • De heer G. Radstake (bestuurslid)
 • Public Relations: vacature

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning en onkostenvergoeding.

Wat doen de vrienden?

De belangrijkste voorziening die Vrienden de bewoners biedt is de Vriendenbus. Dit is een bus die speciaal is ingericht voor het vervoer van mensen met een lichamelijke beperking. Deze bus kan voor een zeer gereduceerd tarief door de bewoners van Hofstaete en Intermezzo worden gebruikt. Bijna 20 vrijwilligers rijden als chauffeur op de bus. Ook de bewoners van de zorginstellingen De Oude Plataan en Beverode kunnen gebruik maken van de bus om bijvoorbeeld:

 • familie te bezoeken,
 • een rondrit in de omgeving te maken,
 • te gaan winkelen,
 • een dagje uit te gaan.

Beloningsbeleid medewerkers: De rolstoelbus, die door de vereniging wordt geëxploiteerd en ter beschikking staat voor de bewoners van de zorginstellingen Hofstaete en Intermezzo, wordt gereden door vrijwilligers. De Vriendenbus wordt ook ingezet voor de zorginstellingen De Oude Plataan en Beverode in Dieren.

Daarnaast geven de Vrienden ook financiële ondersteuning aan de bewoners van Hofstaete en Intermezzo voor allerlei zaken die het leven van de bewoners aanzienlijk veraangenamen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • een barbecue,
 • pannenkoeken bakken,
 • een elektrische rolstoelfiets,
 • iets lekkers bij de koffie op feestdagen.

Lid van onze vereniging worden?

Wij vinden het erg fijn als u lid van onze vereniging wilt worden. Dan kunnen wij de Vriendenbus laten rijden en het leven van de bewoners van Hofstaete en Intermezzo blijven veraangenamen. Uw jaarlijkse bijdrage bepaalt u zelf, maar wij stellen het op prijs  als u deze niet lager stelt dan € 20,00 per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van onze vereniging: NL 19 RABO 0313620792. U kunt zich aanmelden via de mail.

De vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend onder RSIN / fiscaal nummer: 802629441.

Contact

T 0313 414 843 
E vriendenhofstaeteenintermezzo@gmail.com
W https://vriendenhofstaeteenintermezzo.nl/
Adres: p/a Harderwijkerweg 1a, 6952 AA Dieren

Ook als inwoner van Dieren kunt u bij Intermezzo terecht bij de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Meer hierover leest u hier. En hebt u geen tijd of energie om te koken of boodschappen te doen? Dan bestelt u wat u nodig hebt bij onze vertrouwde Maaltijdservice. Deze service bezorgt uw maaltijden en boodschappen bij u thuis.

U kunt vrijblijvend deelnemen aan diverse bezigheden, zoals koersbal, bridge, zang, kookactiviteiten, themafeesten, noem maar op!

U kunt ook bij ons terecht voor tijdelijk verblijf. Zo kunt u het bijvoorbeeld mogelijk maken dat een familielid dat voor u zorgt een weekje op vakantie kan. Ook bieden we overbruggingszorg. Dat is zorg die u nodig heeft terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling. Ook kunt u bij ons terecht voor crisiszorg. Dit is zorg die acuut nodig is en we dus direct moeten bieden.

Ook met uw partner kunt u bij Attent Zorg en Behandeling terecht. We hebben in onze huizen geschikte kamers voor partners. Of we u kunnen helpen is afhankelijk van de beschikbaarheid van deze kamers, uw zorgbehoefte en indicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Afdelingen

Samen bouwen we aan de zorg van morgen

Op onze website gebruiken we cookies. Als u op 'weiger' klikt gebruiken we alleen cookies om onze website te verbeteren. Als u op 'accepteer' klikt kunt u bijvoorbeeld ook YouTube video's bekijken. Meer informatie leest u in onze cookieverklaring.