Regina Pacis, Arnhem

Ouderenzorg Arnhem

Regina Pacis is één van de oudste verpleeghuizen in Nederland (1955). Het huidige gebouw is in 2011 in gebruik genomen. Het gebouw staat aan de Velperweg 158 in Arnhem in het prachtige park Sacré Cœur. 
Bij Regina Pacis beschikken alle cliënten over een eigen kamer. Het huis is zo ingedeeld dat tien cliënten een groep vormen, met een eigen huiskamer en keuken. Alle huiskamers grenzen aan ruime balkons.

Breed zorgaanbod

Regina Pacis biedt zorg aan zo’n 160 cliënten, die door één of meer functiestoornissen (tijdelijk) niet meer helemaal zelfstandig kunnen leven. Het aanbod is breed. U kunt bij Regina Pacis terecht voor revalidatie na bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie, of als u een beroerte hebt doorgemaakt. Voor de revalidatietrajecten zijn samenwerkingsafspraken met de ziekenhuizen gemaakt.
Uiteraard is Regina Pacis volledig ingericht voor cliënten die vanwege psychogeriatrische beperkingen (dementie) of lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Regina Pacis beschikt ook over een afdeling die is ingericht op de begeleiding en behandeling van cliënten die behoefte hebben aan een vaste structuur om de zelfstandigheid zo goed mogelijk te behouden.
De afdeling Dagbehandeling is zowel gericht op cliënten met een psychogeriatrische hulpvraag als op cliënten met een hulpvraag van lichamelijke aard. Bijvoorbeeld nabehandeling na een revalidatietraject.

Hospice De Baroktuin

De Baroktuin is een hospice unit met appartementen die speciaal bestemd zijn voor het bieden van palliatieve zorg. Deze eenpersoonsappartementen zijn volledig en modern ingericht met o.a. telefoon, televisie, audio-installatie en internetaansluiting. Ook heeft u (beperkt) de mogelijkheid om met uw eigen meubelen een persoonlijke sfeer te creëren. De Baroktuin kent geen bezoektijden, u bepaalt of en wanneer u bezoek wilt ontvangen.

Associatie voor High Care Hospices.

Vanaf 1 oktober 2014 is de Palliatieve Unit in Regina Pacis, welke deel uitmaakt van het Palliatief Netwerk Arnhem en omgeving, lid geworden van de Associatie voor High Care Hospices.

Een audit van de palliatieve unit en controle-interviews met diverse medewerkers heeft tot deze toelating geleid. De AHCH staat voor geprotocolleerde hoogwaardige zorg aan mensen die in een palliatieve fase zijn gekomen van hun ziekte met vaak complexe zorgvragen. High Care Hospices vervullen een bijzondere rol in het Nederlandse palliatieve veld. Ze zijn hoewel kleinschalig, zeer professioneel en gespecialiseerd en laagdrempelig.

 

Specialistische zorg

Er wordt 24 uur per dag zorg geboden door een specialistisch team van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Op het gebied van pijnbestrijding en verpleegtechnisch handelen kennen wij geen beperkingen. Dat maakt dat De Baroktuin erkend is als High Care unit.

Opname

U kunt uzelf aanmelden voor opname, maar dit kan ook via de huisarts of ondersteunende hulpverleners. Er is een indicatie voor palliatieve terminale zorg nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In spoedeisende situaties kan dit achteraf geregeld worden. De kosten voor de zorg worden door de WLZ vergoed. Wel betaalt u een eigen bijdrage; deze is inkomensafhankelijk.

Beschikbare plaatsen

Via Netwerk Palliatieve Zorg vindt u een link waarop de beschikbare plaatsen vermeld staan.

Attentiepunt zorgbemiddeling tel: 0800 288 36 89 (e-mail: frontoffice@attentzorgenbehandeling.nl ).
 

Partneropname

Wanneer één van de twee partners een indicatie krijgt voor opname, dan zijn er binnen Attent huizen met geschikte kamers voor echtparen. Dit is wel afhankelijk van beschikbare geschikte kamers. Voor meer informatie kunt u contact opnamen met het Attentiepunt.

Respectvolle benadering

Bij Regina Pacis zult u zich snel thuis zult voelen. Dat is mede te danken aan de persoonlijke benadering. Het personeel toont niet alleen respect voor de cliënt als mens, maar ook voor zijn levensovertuiging en beleving daarvan.

Persoonlijk zorgplan

U krijgt bij Regina Pacis een eigen zorgplan. Alle gegevens die met het zorgplan te maken hebben, staan in uw eigen zorgdossier. U heeft altijd inzage in uw dossier. Om snel uw weg te vinden in Regina Pacis heeft u een vaste contactpersoon, die regelt dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en wenst.

Multidisciplinaire begeleiding en behandeling

U en uw familie kunnen te allen tijde een beroep doen op een multidisciplinair team: artsen, fysio- en ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, psychologen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders etcetera. 
Zij staan u terzijde bij de uitvoering van het met u opgestelde zorgleefplan.
De eerst verantwoordelijk verzorgende bespreekt met u – soms samen met uw behandelend arts – uw persoonlijk zorgleefplan. Daarin staat welke begeleiding en therapie u nodig heeft om de kwaliteit van uw leven zo optimaal mogelijk te maken.

Activiteiten en voorzieningen

Er wordt veel gedaan om het de cliënten naar de zin te maken. Er is een breed scala van activiteiten. Denk aan muziek, bingo, film, bloemschikken, schilderen, kaarten, denksport, zang en gymnastiek. Ook worden geregeld uitstapjes georganiseerd.

We zijn er voor u

Bij ons bepaalt u zelf van welke diensten u gebruik maakt. Onze medewerkers en vrijwilligers staan voor u klaar. Met een luisterend oor, met zorg, ondersteuning en begeleiding. Een cliëntenraad die de belangen van haar cliënten behartigt is voor Regina Pacis vanzelfsprekend.

U bent bij ons van harte welkom.

Wil Zajdenband, directeur zorg en behandeling
 

 


Bezoekadres

Regina Pacis
Centrum voor wonen met zorg en behandeling
Velperweg 158
6824 MD Arnhem

026 384 74 00

 

Terug naar het overzicht

Afspraak maken?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht

Aanbod

Nieuws over deze dienst

  1. Een indrukwekkende voorstelling bij Regina Pacis
  2. Leerlingen verzorgen Week van Zorg en Welzijn 2019
  3. Attent Zorg en Behandeling maakt werk van duurzaamheid
  4. Gewijzigde algemene voorwaarden zorgleveringsovereenkomst
  5. Zomeravondwandeling door het mooie park Sacré Coeur