Regina Pacis, Arnhem

Ouderenzorg Arnhem

Regina Pacis is één van de oudste verpleeghuizen in Nederland (1955). Het huidige gebouw is in 2011 in gebruik genomen. Het gebouw staat aan de Velperweg 158 in Arnhem in het prachtige park Sacré Cœur. 

Bij Regina Pacis beschikken alle cliënten over een eigen kamer. Het huis is zo ingedeeld dat tien cliënten een groep vormen, met een eigen huiskamer en keuken. Alle huiskamers grenzen aan ruime balkons.

Breed zorgaanbod

Regina Pacis biedt zorg aan zo’n 160 cliënten, die door één of meer functiestoornissen (tijdelijk) niet meer helemaal zelfstandig kunnen leven. Het aanbod is breed. Regina Pacis is gericht op:

 • Revalidatie na bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie, of als u een beroerte hebt doorgemaakt. Voor de revalidatietrajecten zijn samenwerkingsafspraken met de ziekenhuizen gemaakt. 
 • Cliënten die vanwege psychogeriatrische beperkingen (dementie) of lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig kunnen wonen.
 • Begeleiding en behandeling van cliënten die behoefte hebben aan een vaste structuur om de zelfstandigheid zo goed mogelijk te behouden.
 • Dagbehandeling is zowel gericht op cliënten met een psychogeriatrische hulpvraag als op cliënten met een hulpvraag van lichamelijke aard. Bijvoorbeeld nabehandeling na een revalidatietraject.
 • Palliatieve zorg bij Hospice De Baroktuin. Dit is een hospice unit met appartementen die speciaal bestemd zijn voor het bieden van zorg in uw laatste levensfase. Lees hier meer over Hospice De Baroktuin.
 • Eerstelijnsbehandelcentrum is een centrum met zorg waar u zelf, zonder danwel met een verwijzing, naartoe kunt gaan. U kunt hierbij onder andere denken aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en logopedist. Lees hier meer over het eerstelijnsbehandelcentrum van Regina Pacis. 
 • Gerontopsychiatrie: afdeling Klarenbeek is gericht op de begeleiding en behandeling van cliënten die behoefte hebben aan extra begeleiding. Er wordt wonen met zorg en behandeling geboden aan mensen met psychiatrische, langdurige beperkingen en participatieproblemen. Klarenbeek helpt deze mensen beter te functioneren, zodat ze zo succesvol en tevreden mogelijk kunnen leven, wonen en sociale contacten kunnen onderhouden. Er wordt naar de cliënt gekeken als individu en het zorgaanbod wordt afgestemd op de persoonlijke behoeften en wensen van de cliënt. Lees hier meer over gerontopsychiatrie

Partneropname

Wanneer één van de twee partners een indicatie krijgt voor opname, dan zijn er binnen Attent huizen met geschikte kamers voor echtparen. Dit is wel afhankelijk van beschikbare geschikte kamers. Voor meer informatie kunt u contact opnamen met het Attentiepunt.

Respectvolle benadering

Bij Regina Pacis zult u zich snel thuis zult voelen. Dat is mede te danken aan de persoonlijke benadering. Het personeel toont niet alleen respect voor de cliënt als mens, maar ook voor zijn levensovertuiging en beleving daarvan.

Persoonlijk zorgplan

U krijgt bij Regina Pacis een eigen zorgplan. Alle gegevens die met het zorgplan te maken hebben, staan in uw eigen zorgdossier. U heeft altijd inzage in uw dossier. Om snel uw weg te vinden in Regina Pacis heeft u een vaste contactpersoon, die regelt dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en wenst.

Multidisciplinaire begeleiding en behandeling

U en uw familie kunnen te allen tijde een beroep doen op een multidisciplinair team: artsen, fysio- en ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, psychologen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders etcetera. Zij staan u terzijde bij de uitvoering van het met u opgestelde zorgleefplan.De verzorgende bespreekt met u – soms samen met uw behandelend arts – uw persoonlijk zorgleefplan. Daarin staat welke begeleiding en therapie u nodig heeft om de kwaliteit van uw leven zo optimaal mogelijk te maken.

Activiteiten en voorzieningen

Er wordt veel gedaan om het de cliënten naar de zin te maken. Er is een breed scala van activiteiten. Denk aan muziek, bingo, film, bloemschikken, schilderen, kaarten, denksport, zang en gymnastiek. Ook worden geregeld uitstapjes georganiseerd.

We zijn er voor u

Bij ons bepaalt u zelf van welke diensten u gebruik maakt. Onze medewerkers en vrijwilligers staan voor u klaar. Met een luisterend oor, met zorg, ondersteuning en begeleiding. Een cliëntenraad die de belangen van haar cliënten behartigt is voor Regina Pacis vanzelfsprekend.

U bent bij ons van harte welkom.

Wil Zajdenband, directeur zorg en behandeling
 

 


Bezoekadres

Regina Pacis
Centrum voor wonen met zorg en behandeling
Velperweg 158
6824 MD Arnhem

026 384 74 00

 

Terug naar het overzicht

Afspraak maken?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
 • *
 • *
 • *
 • *

Velden met een * zijn verplicht

Aanbod

Nieuws over deze dienst

 1. Een indrukwekkende voorstelling bij Regina Pacis
 2. Leerlingen verzorgen Week van Zorg en Welzijn 2019
 3. Attent Zorg en Behandeling maakt werk van duurzaamheid
 4. Gewijzigde algemene voorwaarden zorgleveringsovereenkomst
 5. Zomeravondwandeling door het mooie park Sacré Coeur