Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Veiligheid

Veiligheid binnen Attent Zorg en Behandeling

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van onze cliënten, bezoekers en medewerkers. Deze veiligheid wordt dan ook op verschillende wijzen geborgd. Zo voldoen alle zorggebouwen aan de zwaarste brandveiligheidseisen conform Bouwbesluit (gezondheidszorgfunctie).

Attent streeft ernaar in haar locaties omstandigheden te creëren waarin u zich veilig kunt voelen. Daartoe beschikken alle locaties over een deugdelijk en gebruiksvriendelijk systeem waarmee u altijd een medewerker kunt laten weten dat u bijvoorbeeld hulp nodig heeft.

Attent garandeert dat de hulpmiddelen die wij gebruiken tijdens de dienstverlening van goede kwaliteit zijn en steeds goed onderhouden worden, zodat het gebruik van de middelen geen risico’s voor u met zich meebrengt. Attent garandeert eveneens dat, als u misschien even geen medewerker ziet, er altijd een medewerker in uw nabijheid is. Als dat nodig is zorgen wij ook voor voldoende toezicht.

Brandveiligheidsbeleid

Alle wettelijke eisen, én de door ons opgestelde aanvullende eisen, zijn in een brandveiligheidsbeleid vertaald.

 • Veiligheidsinspecties: deze worden uitgevoerd om te kijken of de gebouwen, terreinen en installaties nog aan deze eisen voldoen. De informatie wordt altijd gedeeld met de brandweer, omdat wij geloven in eerlijke en open communicatie. Daarnaast bezoekt de brandweer regelmatig onze locaties.
 • Rookmelders: alle ruimtes in onze locaties zijn voorzien van een rookmelder. Op het moment dat een rookmelder wordt geactiveerd, wordt automatisch de brandweer én de altijd aanwezige bedrijfshulpverlening (BHV) ingeschakeld.
 • BHV: onze BHV-ers hebben een cursus gevolgd en kennis wordt jaarlijks aangevuld om bevoegd en bekwaam te blijven. De BHV-ers hebben zich verdiept in de modules levensreddende eerste hulp en brand. Jaarlijks vinden er op iedere locatie ontruimingsoefeningen plaats. Attent Zorg en Behandeling kiest voor kleine realistische groepen om mee te oefenen. Interessant? U kunt het ontruimingsplan inzien.

Uw bijdrage aan veiligheid

Wij vragen ook de cliënt(vertegenwoordiger) om bij te laten dragen aan veiligheid. Attent Zorg en Behandeling zal, uiteraard in overleg, gepaste maatregelen treffen bij onveilige situaties. Wij vragen u om:

 • alert te zijn op risicovolle of verdachte situaties en deze te melden bij een medewerker;
 • uw deur af te sluiten indien u niet op de kamer aanwezig bent;
 • geen waardevolle spullen in uw kamer te bewaren, of gebruik te maken van een kluisje;
 • geen wigjes of objecten tussen de appartementsdeuren te plaatsen. Deuren vallen bij een brandmelding dicht om brand- en rookverspreiding te beperken;
 • alleen te roken op een veilige en verantwoorde manier, op de daartoe bestemde plaatsen;
 • nooit een asbak in een prullenbak te legen. Ook niet na het doven;
 • geen open vuur te gebruiken, ook geen kaarsjes;
 • de ruimte rondom uw bed tot aan de voordeur vrij te houden van spullen, zodat er bij een eventuele evacuatie geen belemmering plaatsvindt;
 • geen brandbare versiering of aankleding in uw kamer aan te brengen;
 • geen kookapparatuur, oude/beschadigde apparaten aan te sluiten, eigen verlenghaspels te gebruiken of stekkerdozen door te lussen. Indien u twijfelt over de veiligheid van uw elektrische apparatuur, dan kijkt de Technische Dienst graag met u mee;
 • de ontruimingsplattegronden en dichtstbijzijnde nooduitgangen te bekijken, zodat u in geval van nood de snelste weg naar buiten kunt vinden.

Veiligheidsfunctionaris

Om de veiligheid te waarborgen hebben wij een eigen veiligheidsfunctionaris in dienst. Attent Zorg en Behandeling staat daarnaast altijd open voor vragen en opmerkingen. Vraag hiervoor gerust uw eerste contactpersoon binnen onze organisatie of neem contact op met onze veiligheidsfunctionaris via 0800 288 36 89.