11_Attent Zorg_Robbin van Turnhout Fotografie
Meepraten, meedenken en meebeslissen

Cliëntenraad en ondernemingsraad 

Bewoners, cliënten en medewerkers kunnen bij Attent meedenken en beslissen over het beleid. Daarvoor kunnen cliënten terecht bij de cliëntenraden. Medewerkers geven hun feedback door via de ondernemingsraad. De cliëntenraden en de ondernemingsraad overleggen regelmatig met onze raad van bestuur en het managementteam. Zo komt de feedback bij de juiste mensen terecht. 

Lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad

Attent heeft vijf lokale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad (CCR). Zij helpen ons bij het verbeteren van onze zorg. Cliëntenraden vertegenwoordigen de belangen van cliënten die wonen in onze huizen. Of thuiszorg ontvangen in een bepaald gebied. Cliënten kunnen via deze raden meedenken, meepraten, meebeslissen. En hun ervaringen delen over onze dienst- en zorgverlening.

Cliëntenraden hebben invloed op het beleid van Attent. Ook adviseren ze het management gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die u als cliënt direct of indirect raken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en hygiëne, recreatie en ontspanning en de benoeming van managers zorg.

  • De lokale cliëntenraden bestaan uit cliënten, familieleden of andere relaties. Ze hebben een onafhankelijke voorzitter.
  • De centrale cliëntenraad (CCR) bespreekt zaken die voor heel Attent van belang zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de begroting, jaarrekening, jaarplannen en opleidingen. De CCR bestaat uit de voorzitters van de lokale cliëntenraden en heeft een keer in de zoveel tijd overleg met de raad van bestuur van Attent.

Wilt u meer weten over lokale cliëntenraden? Kijk dan op de pagina’s van onze huizen. Daar vindt u meer informatie.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen en rechten van alle medewerkers van Attent. Deze raad is de schakel tussen de bestuurder en de medewerkers. De ondernemingsraad weegt de belangen van medewerkers en de organisatie tegen elkaar af.

De OR van Attent bestaat uit 10 gekozen leden, ieder met een eigen expertise. Hun doel is om mee te bouwen aan een prettige, professionele werkomgeving in een financieel gezonde organisatie. 

Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet Attent advies vragen aan de OR. Daarnaast heeft de OR nog een aantal rechten. Zoals instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van Attent. De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban of deskundigen raadplegen. Verder let de OR bijvoorbeeld op gelijke behandeling. En het naleven van wettelijke voorschriften zoals arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en minimumloon. Ook verbetert de OR bijvoorbeeld de zorg voor het milieu binnen Attent.

Samen bouwen we aan de zorg van morgen

Op onze website gebruiken we cookies. Als u op 'weiger' klikt gebruiken we alleen cookies om onze website te verbeteren. Als u op 'accepteer' klikt kunt u bijvoorbeeld ook YouTube video's bekijken. Meer informatie leest u in onze cookieverklaring.