Heeft u een klacht?

Dan zijn we er voor u. Want uw klacht is ons verbeterpunt. Attent doet er alles aan om de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Omdat we u altijd goed van dienst willen zijn horen we het graag als u vindt dat bepaalde dingen beter kunnen of moeten. Samen bespreken we dat en zoeken we naar een oplossing.

Klachten kunnen over van alles gaan. Misschien is er iets misgegaan in het contact met een van onze medewerkers of vrijwilligers. Maar uw klacht kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de kwaliteit van onze zorg of diensten.

Wie kan er klagen?

Alle klanten van Attent hebben het wettelijk recht om een klacht in te dienen. Als u dit zelf niet kan doen, mag een vertegenwoordiger of naaste een klacht voor u indienen.

Waar kan ik terecht?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen. U mag zelf kiezen welke manier het beste bij u past. De onafhankelijke klachtenfunctionaris Ineke Renkema kan u hierover adviseren. Zij behandelt uw klacht vertrouwelijk. Ineke werkt voor Quasir. U kunt haar bereiken door te mailen naar i.renkema@attentzorgenbehandeling.nl of te bellen naar 06 577 567 18.

Ik wil een oplossing of opmerking doorgeven (informele klacht)

Soms helpt het om uw oplossing of opmerking eerst te bespreken met de medewerker met wie u contact heeft, of waar uw opmerking over gaat. Soms komt u er samen niet uit, of wilt u uw opmerking niet op deze manier bespreken. Dat begrijpen we. Dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker. Ook kunt u de hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris, Ineke Renkema.

U wilt een oordeel (formele klacht)

Wilt u dat Attent een oordeel geeft over uw klacht? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de raad van bestuur. De raad van bestuur laat uw klacht onderzoeken, vraagt advies aan de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem en geeft een oordeel over uw klacht. Meer informatie hierover vindt u in de klachtenregeling.

Geschil

Lukt het niet om met Attent tot een oplossing te komen waarmee u tevreden bent? Bent u het niet eens met het oordeel? Dan is er sprake van een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de Landelijke Geschillencommissie VVT. Een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie kost u € 50,00 aan klachtengeld.

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden om uw klacht te bespreken en in te dienen. Wilt u meer weten? Ga dan naar de website van de Landelijke Geschillencommissie VVT

Klachtenregeling

In onze klachtenregeling leest u hoe u een klacht kunt doorgeven en hoe we klachten afhandelen. Lees ook de folder Klachten cliënten. U kunt de regeling en de folder ook opvragen bij de klantenservice van Attent.

Vragen, onvrede of klachten over onvrijwillige zorg

Sommige mensen krijgen te maken met onvrijwillige zorg. Deze zorg omschrijven we als ‘Alles wat u wilt, maar niet mag, en alles wat u moet, maar niet wilt’. Deze mensen kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd). Deze cliëntenvertrouwenspersoon geeft advies en biedt ondersteuning. Daarnaast kan deze persoon ook een rol spelen bij het oplossen van zaken waar u ontevreden over bent. Of bij het indienen van klachten rond onvrijwillige zorg.

Wilt u een oordeel over uw klacht over onvrijwillige zorg? Dan kunt u die indienen bij de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Ook hier kan de cliëntenvertrouwenspersoon u bij ondersteunen.

Onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Adviespunt Zorgbelang
Marjon de Grave
E marjondegrave@zorgbelangcvp.nl
T 06 304 859 20

Meer weten?

Leest u dan de brochure ‘Wet Zorg en dwang’ en de flyer ‘Cliëntenvertrouwenspersoon’.

Vragen of contact opnemen?

Dan kunt u terecht bij onze klantenservice. Mailen doet u naar info@attentzorgenbehandeling.nl. Belt u liever? We zijn te bereiken op 0800 288 36 89 (gratis telefoonnummer) van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Heeft u liever contact met de raad van bestuur van Attent? Mail dan naar bestuurssecretariaat@attentzorgenbehandeling.nl. Een brief sturen kan naar Raad van bestuur, Hoofdstraat 8, 6994 AE De Steeg.

Voor contact met de externe klachtencommissie van de regio Arnhem kunt u mailen naar klachtencommissieregioarnhem@gmail.com, bellen naar 06 162 817 65 of post sturen naar Antwoordnummer 2147, 6710 VA Ede.

Voor klachten over onvrijwillige zorg kunt u ook contact opnemen met de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ); kcoz.nl

Tips en complimenten

Dit kunt u doen op verschillende manieren:

  • Geef het door aan een medewerker.
  • Stuur een brief naar:
    Attent Zorg en Behandeling – Complimenten,
    t.a.v. mevrouw Wil Goedhart, Postbus 6950 VX in De Steeg.
  • Zet uw waardering op de website van ZorgkaartNederland; hier delen mensen hun ervaringen met de zorg. Zoek ‘Attent Zorg en Behandeling’, kies de juiste locatie of afdeling en vul uw waardering in. 

Klokkenluidersregeling

Attent heeft een klokkenluidersregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat medewerkers zich veilig voelen om (het vermoeden van) een misstand te melden en dat deze melding ook op de juiste plek terecht komt. In de regeling staat dat melders die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen.

Een goede klokkenluidersregeling is belangrijk voor een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers zich verantwoordelijk en betrokken voelen. Voor Attent, is deze regeling voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Samen bouwen we aan de zorg van morgen

Op onze website gebruiken we cookies. Als u op 'weiger' klikt gebruiken we alleen cookies om onze website te verbeteren. Als u op 'accepteer' klikt kunt u bijvoorbeeld ook YouTube video's bekijken. Meer informatie leest u in onze cookieverklaring.