Missie en visie

Attent Zorg en Behandeling vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren over onze organisatie en dat u weet waar we voor staan. Onderstaand kunt u de missie en visie van Attent Zorg en Behandeling lezen.

 

Missie

Attent Zorg en Behandeling wil de ouder wordende mens ondersteunen het leven te leiden zoals zij of hij dat wenst. Attent biedt directe zorg en behandeling op een plek en manier die vertrouwd is. Dichtbij en altijd met de benodigde deskundigheid en ruimte om zelf keuzes te maken.

Visie

Attent wil deskundige zorg en behandeling bieden die dichtbij en vertrouwd zijn. Dit doet zij door haar diensten sterk regionaal aan te bieden met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, omdat wij denken dat dat aansluit bij de wensen en vertrouwde omgeving van de cliënt. We noemen dat community care of gemeenschapszin. Attent biedt de ondersteuning die nodig is om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen en neemt de zorg over als dat nodig is. Eenvoudig en specialistisch; thuis of in onze huizen.

Ambities

Attent Zorg en Behandeling wil de komende jaren meer mensen in haar werkgebied gaan ondersteunen en haar marktaandeel vergroten. Naast ouderen zien we ook mogelijkheden om nieuwe cliëntdoelgroepen te gaan ondersteunen. Dat willen we doen door de kwaliteit, toegankelijkheid, bereikbaarheid en continuïteit van onze zorg, behandeling en dienstverlening verder te optimaliseren. We willen voorop lopen in het ontwikkelen van nieuwe, onderscheidende vormen van zorg en dienstverlening die resultaat hebben en aansluiten bij de specifieke behoeften van (toekomstige) cliënten. We willen onze positie als professionele gesprekspartner voor verwijzers en gemeenten versterken. En onze sterke positie als betrouwbare samenwerkingspartner in de keten verder verstevigen.

Attent Zorg en Behandeling is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).