Medisch team

Attent Zorg en Behandeling heeft de beschikking over een team van artsen en verpleegkundig-specialisten. Het medisch team bestaat uit een groep enthousiaste professionals die intensief samenwerken met alle medewerkers van Attent.  De artsengroep staat voor goede zorg die zij graag met cliënten en naasten afspreken. Binnen Attent zijn zij belangrijke spelers in de ontwikkeling van onze zorg.

 

Alien Bartels

Alien Bartels

Specialist Ouderengeneeskunde