Medisch team

Attent Zorg en Behandeling kent een team van artsen en verpleegkundig-specialisten. Het medisch team bestaat uit een groep enthousiaste professionals die intensief samenwerken met alle medewerkers van Attent.  Onze medische vakmensen staan voor goede zorg die zij graag met cliënten en naasten bespreken. Binnen Attent zijn zij belangrijke spelers in het verantwoord en veilig houden van onze zorg. 

Het medisch team is erg actief met het opleiden van aanstaande collega's. Pas afgestudeerden worden aan de hand van een traineeschap, waarbij een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar is voor de specifieke begeleiding, voorbereid voor hun aanstaande artsenrol is de ouderenzorg. Daarnaast worden verpleegkundig specialisten opgeleid, waarbij het leermeesterschap door medische teamleden wordt ingevuld. 

Er is een tweewekelijks lesprogramma, waarbij teamleden onderwerpen uitdiepen en presenteren aan hun collega's. Leren, refelecteren en jezelf ontwikkelen vinden we in ons team belangrijk. 

Martine Knopper

Martine Knopper

Specialist Ouderengeneeskunde


Persoonlijk verhaal van Karen.