Wondzorg

Attent Zorg en Behandeling werkt met wondconsulenten. Dit zijn verpleegkundigen gespecialiseerd in wondzorg. De wondzorgconsulenten zijn opgeleid in het Erasmus MC Academie in Rotterdam en verlenen:

  • gespecialiseerde verpleegkundige zorg, zoals het uitvoeren van specialistische wondzorg rondom onder andere de diabetische voet;
  • decubitus;
  • en andere specialistische wondzorg.

De wondconsulenten geven ondersteuning aan collega’s en zorgen voor deskundigheidsbevordering van collega’s. Daarnaast hebben zij een actieve coördinerende rol in de intra- en extramurale wondzorg rond de cliënt.

Complexe wondzorg

Attent Zorg en Behandeling biedt wondzorg bij u thuis. Een wond of huidprobleem kan erg vervelend zijn en kan zelfs uw dagelijks leven in de weg staan.

Onder complexe wond wordt verstaan een wond die langer dan drie weken nodig heeft om te genezen. Voorbeelden hiervan zijn wonden die ontstaan zijn door diabetes, een ongeluk, een operatie, kanker of vaatproblemen. In zo'n geval komt de wondconsulent bij u thuis voor advies en instructie, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van hulpmiddelen (zoals een matras of zitkussen), aanpassingen in huis of van uw leefstijl om de wond sneller te laten genezen en pijnbestrijding. Daarnaast stelt de wondconsulent het wondbehandelplan op en heeft zij de regiefunctie in de wondbehandeling in overleg met de arts.

De wondconsulent kan worden ingeschakeld door uw wijkteam, de huisarts of het ziekenhuis. Heeft u een wondconsulent nodig of vragen over onze wondzorg? Schakel dan het wijkteam of de huisarts in.

Wondconsulenten zijn:

Silvia Rosendaal
Marian Cruijen.

Vergoeding van uw wondzorg

Wondzorg valt altijd onder het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, ongeacht of de verantwoordelijke behandelaar van uw wond uw huisarts of een medisch specialist van het ziekenhuis is.

Meer weten?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met het Attentiepunt via

T  0800 288 36 89
frontoffice@attentzorgenbehandeling.nl
 

Samenwerkingspartners

  • Coöperatie IJsselstromen
  • Huisartsen waar Attent Zorg en Behandeling werkzaam is (Doesburg, Rheden, Velp, Dieren, Arnhem, Elst)
  • Ziekenhuis Rijnstate
  • Gelre ziekenhuis
  • Radboud Ziekenhuis Nijmegen
  • Canisius Wilhemina Ziekenhuis.