Wachtlijsten

Wachtlijsten

Heeft u een indicatie of is uw indicatieaanvraag in behandeling dan kunt u op de wachtlijst van een locatie geplaatst worden. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. In sommige gevallen kunnen crisisplaatsingen voorrang hebben.

Wachttijden

Let op! De wachttijden per locatie zijn gemiddelden en indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Regina Pacis

Revalidatie

 • Collum care / heelkunde / orthopedie, minder dan een week
 • CVA, minder dan een week
 • Overige revalidatie, minder dan een week

                                                          

Palliatieve zorg

 • Van een paar dagen tot twee weken

GPVZ ( Geronto psychiatrische verpleeghuiszorg en Korsakov)

 • Van enkele weken tot maanden

Somatiek WLZ

 • Enkele maanden tot een jaar

Psychogeriatrie WLZ

 • Van enkele weken tot maanden

Dagbehandeling

 • Psychogeriatrie, geen wachtlijst
 • Somatiek, geen wachtlijst

                                                          

Kastanjehof

 • Psychogeriatrie, korte wachtlijst
 • Somatiek, geen wachtlijst

                                                                            

Tertzio

 • Woonzorgcentrum, enkele maanden tot een half jaar
 • Psychogeriatrie, gemiddeld drie maanden
 • Dagbesteding, geen wachtlijst

                                                                                        

Hofstaete

 • Margriet, pg plus, twee weken tot een maand
 • Jasmijn, GPVZ, korte tot geen wachtlijst

Intermezzo

 • Revalidatie, minder dan een week
 • Soma plus, twee weken tot een maand
 • Kortdurend verblijf, korte tot geen wachtlijst
 • Dagbehandeling somatie. geen wachtlijst
 • Dagbehandeling PG, geen wachtlijst

Beverode

 • Woonzorgcentrum, meer dan een jaar
 • Pscychogeriatrie, meer dan een jaar
 • Somatiek, meer dan een jaar
 • Dagbesteding, geen wachtlijst

De Oude Plataan

 • Somatiek, korte tot geen wachtlijst
 • Psychogeriatrie, korte tot geen wachtlijst

St. Elisabeth

 • Somatiek, ongeveer en jaar
 • PG, korte wachtlijst

De Hessegracht

 • Psychogeriatrie, korte wachtlijst

Rhederhof

 • Woonzorgcentrum, geen wachtlijst
 • Verpleegafdeling, geen wachtlijst

De Boomgaard

 • Psychogeriatrie, geen wachtlijst

Attent Zorg Thuis

Elst, Arnhem, Velp, Rheden, Dieren, Doesburg, zorginzet in overleg.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de actuele beschikbaarheid per locatie kunt u contact opnemen met de cliëntadviseurs bereikbaar via
telefoonnummer: 0800- 288 36 89.