Revalidatie en kortdurend verblijf

Deskundig en multidisciplinair

Onze deskundige en multidisciplinaire revalidatieteams stellen samen met u een persoonlijk zorgleefplan en een revalidatieprogramma op. Tot uw beschikking staan fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, een logopedist, een psycholoog, een maatschappelijk werkende en een geestelijk verzorger. Revalidatie vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van een kaderarts Revalidatie. Deze kaderarts Revalidatie is een hierop gespecialiseerde specialist ouderengeneeskunde.

Ook worden uw naasten nauw betrokken bij uw herstel, zodat eenmaal thuis verdere revalidatie voorspoedig kan verlopen. Gedurende uw revalidatie kunt u gebruik maken van alle faciliteiten die Attent Zorg en Behandeling u te bieden heeft.


Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Geriatrische revalidatie gaat over herstel van zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen. Dit is vaak een langdurig proces waarbij het soms aan het begin van dit proces nodig is om tijdelijk in een instelling zoals een verpleeghuis te verblijven.

Bij Attent Zorg en Behandeling wordt GRZ geboden. Samen met u en uw naasten kijkt het revalidatieteam welke zorg en behandeling er nodig is om straks in de eigen woning zelfstandig te kunnen functioneren. Afhankelijk van deze doelen worden verschillende behandelaren betrokken.

Hoe gaat dat, revalideren?

Tijdens de revalidatie zijn we van het begin af aan gericht op het stimuleren en ondersteunen van de zelfredzaamheid, binnen de grenzen van de mogelijkheden van de individuele revalidant. Gedurende de dag zijn er meerdere oefenmomenten met verzorging/verpleging. Bijvoorbeeld het lopen word geoefend, het smeren van een boterham of het inschenken van koffie. Daarnaast wordt wekelijks therapie ingepland. Er wordt een agenda opgesteld zodat duidelijk is hoe het traject zal verlopen en wanneer ontslag naar huis plaats zal vinden.

Wat kan ik verwachten?

Het revalidatie team probeert op de afdeling een sfeer neer te zetten die u uitnodigt zoveel mogelijk dingen zelf te doen. We noemen dat een 'therapeutisch klimaat'. Dit is niet altijd makkelijk. Toch geloven wij hierin, omdat het u kan helpen in uw herstel en zelfredzaamheid. Een opname voor een revalidatie duurt meestal ongeveer 6 weken. In de meeste gevallen gaat u dan terug naar huis. Daar kan de revalidatie nog voortgezet worden via ambulante revalidatie met hetzelfde behandelteam om de zelfredzaamheid nog verder te optimaliseren en bijvoorbeeld deelname aan sociale activiteiten weer mogelijk te maken. Soms blijkt tijdens de revalidatie dat naar huis gaan niet meer mogelijk is. U en uw naasten kunnen dan ondersteund worden bij het vinden van een geschikte nieuw woonomgeving. Soms kan dat bij één van de locaties van Attent, soms heeft een andere organisatie eerder plaats.

 


Informatie

Voor meer informatie over plaatsing kunt u contact opnemen met het maatschappelijk werk van de ziekenhuizen in Arnhem, Zevenaar en Zutphen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons Attentiepunt

Revalidatiezorg wordt in principe vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Op de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar wordt het verplichte en vrijwillig gekozen eigen risico in mindering gebracht indien die ruimte er nog is. 

Terug naar het overzicht

Afspraak maken?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht

Locaties

Nieuws over deze dienst

  1. Attent Zorg en Behandeling maakt werk van duurzaamheid
  2. Gesprekken tussen jong en oud
  3. Rijnstate en vijf revalidatiecentra tekenen convenant voor optimale aansluiting zorg