Tertzio, Elst

Ouderenzorg in Elst 

Kunt u niet meer zelfstandig thuis wonen? Wilt u graag in een prettige omgeving verblijven, samen met leeftijdsgenoten? Een vertrouwde plek waar u dag en nacht professionele zorg, begeleiding en behandeling kunt krijgen? Waar u samen leuke dingen kunt ondernemen? Dan is woonzorgcentrum Tertzio in Elst de plek voor u.

Over de locatie

Tertzio is gelokaliseerd vlakbij de gezellige dorpskern van Elst. Alle vormen van zorg en begeleiding aan ouderen kunnen en worden door de verzorgden en verpleegkundigen verleend. Wij houden  zoveel  mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen rondom uw zorgvraag en zijn er op gericht om een gastvrije leefsfeer en omgeving te creëren.  Wanneer u dit wenst, doen wij dat samen met uw mantelzorger.

Tertzio is onlangs gemoderniseerd. Op elke etage van ons huis vindt u kleine gemeenschappelijke balkons, waar u bij mooi weer heerlijk buiten kunt vertoeven en genieten van een kopje koffie. Natuurlijk kunt u ook van het grote buitenterras bij het restaurant gebruik maken.


Uw woonruimte

Tertzio heeft ruime zit-slaapkamerappartementen. U kunt, als u dat wenst, gebruik maken van een telefoon, radio en tv-aansluiting in uw woonruimte. Uiteraard beschikt Tertzio over een personenalarmeringssysteem in iedere woning.

Wij vinden het belangrijk dat u zich zoveel mogelijk thuis voelt in uw eigen woonruimte. U bent dus vrij uw persoonlijke eigendommen en klein meubilair mee te nemen naar Tertzio en samen met uw familie, uw appartement in te richten.

Bezoektijden

Voor Tertzio gelden er geen bezoektijden. Bezoekers kunnen de gehele dag vrij in en uitlopen.

Vormen van zorg

Tertzio levert alle vormen van zorg die horen bij een zorgorganisatie, zowel zorg met verblijf, zorg met verblijf en behandeling en zorg zonder verblijf. U kunt bij Tertzio terecht voor uw verzorging, indien nodig gecombineerd met behandeling. Wij bieden deze zorg in een veilige  beschermde omgeving. Het verblijf kan kortdurend zijn  bv hertstelzorg na ziekenhuisopname of overbruggingszorg. Het verblijf kan ook langdurig zijn, u komt dan echt bij ons wonen. Het kan ook gaan om een tijdelijk verblijf om een familielid de mogelijkheid te geven om een weekje op vakantie te gaan.

Als u vaak dingen vergeet, soms uw gedachten er niet goed bij kan houden en/of niet goed meer weet waar u moet zijn, dan is het beter om in een beschermde, aangepaste en veilige omgeving te gaan wonen. Hoe ernstig deze verschijnselen ook zijn, Tertzio is er ook op gericht ouderen met zogenoemde psychogeriatrische problemen, dementie in de volksmond, te kunnen begeleiden en verzorgen. Hiervoor kunt u terecht op een van onze Psychogeriatrische afdelingen. Op deze afdeling verblijven 36 ouderen in een huiselijke  sfeer met ieder een eigen woon/slaap en badkamer. Tevens  heeft de afdeling de beschikking over 4 gezellige huiskamers waar u, wanneer u dit wenst de dag met mede bewoners kunt doorbrengen.

Persoonlijk ZorgLeefPlan

Elke cliënt beschikt in Tertzio over een individueel ZorgLeefPlan dat in overleg met u en/of familie wordt opgesteld. In het ZorgLeefPlan worden de met u gemaakte afspraken rond uw verzorging en behandeling vastgelegd.U heeft volledige inzage in uw ZorgLeefPlan. Tertzio kent een aantal eerst verantwoordelijke verzorgende die aangewezen zijn om alle zaken met betrekking tot uw verzorging te coördineren. Hij of zij bespreekt met u uw ZorgLeefPlan en ziet er op toe dat de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Ook zijn zij gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan ouderen met verhoogde gezondheidsrisico’s.

Multidisciplinaire begeleiding

Wanneer nodig, zijn bij uw zorg meerdere medewerkers uit allerlei disciplines betrokken. U kunt daarbij denken aan verzorgende, arts, fysiotherapeut, medewerker dagbesteding en vele anderen. Regelmatig komen de bij uw zorg betrokken medewerkers bij elkaar voor overleg. Wij noemen dit het Multidisciplinair Overleg. Voorafgaand aan dit overleg bespreekt uw eerst verantwoordelijke verzorgende samen met u of uw familielid, uw wensen ten aanzien van uw zorg en behandeling. Ook de uitkomst van het overleg wordt met u of uw familielid besproken.

De afspraken die uit dit overleg voortkomen, worden vastgelegd in uw ZorgLeefPlan. De zorg van Tertzio is er op gericht u te ondersteunen in uw zelfstandigheid en de keuzes die u maakt zodat u een goede levenskwaliteit ervaart en blijft ervaren.

Specialisten

Binnen Tertzio zijn verschillende  zorgverleners werkzaam o.a:

 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Huisarts
 • Logopedist
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Dietist
 • Gezondheidspsycholoog
 • Geestelijk verzorger

Tijdelijke zorg

Wij bieden verschillende vormen van tijdelijke zorg aan:

 • Overbruggingszorg
 • Vakantieopname
 • Herstelzorg na ziekenhuisopname

Partneropname

Wanneer één van de twee partners een indicatie krijgt voor opname, dan zijn er binnen Tertzio geschikte kamers voor echtparen. Dit is wel afhankelijk van beschikbare geschikte kamers. Voor meer informatie kunt u contact opnamen met het Attentiepunt.

Wachtlijst

Wachttijden zijn slechts een indicatie en kunnen dagelijks wijzigen. Wilt u meer  informatie over de actuele wachtlijst, neem dan contact op het Attentiepunt, op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer  0800-2883689

Diensten

U blijft via ons cliëntenblad op de hoogte van allerlei wetenswaardigheden, leuke en nuttige informatie en activiteiten.

We bieden hulp in de huishouding en u kunt gebruik maken van de was- en linnenverzorging van Tertzio. De warme maaltijd kan gezamenlijk in het Grand Café gebruikt worden of indien u dat wenst op uw eigen kamer. Ook uw broodmaaltijden worden binnen Tertzio verzorgd.

Kosten aanvullende diensten

De meeste diensten die wij aanbieden kennen geen extra kosten voor u en behoren tot het verzekerde zorgpakket. Voor sommige aanvullende diensten welke niet tot het verzekerde pakket horen brengen wij kosten in rekening.

We zijn er voor u

Bij ons bepaalt u zelf van welke zorg en diensten u gebruik maakt. We hebben respect voor uw wensen. U bent bij ons geen nummer, maar een individu met een eigen situatie en eigen behoeften. Onze medewerkers en vrijwilligers staan voor u klaar. Met een luisterend oor. Met zorg,  begeleiding en waar nodig behandeling. Een cliëntenraad die de belangen van haar cliënten behartigt is voor Tertzio vanzelfsprekend.

U bent bij ons van harte welkom

Wil Zajdenband, directeur zorg en behandeling


Bezoekadres

Tertzio
Centrum voor wonen met zorg
Bachstraat 29
6661 CP  Elst
 
Telefoon
088 990 2000

Terug naar het overzicht

Afspraak maken?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
 • *
 • *
 • *
 • *

Velden met een * zijn verplicht

Aanbod

Nieuws over deze dienst

 1. 22 mei expositie ”MAUREEN’S ART” bij Tertzio, zorglocatie van Attent Zorg en Behandeling, in Elst
 2. De “Sunny Boys” spelen tijdens de vrijwilligersactie NLdoet bij Tertzio
 3. Een hele mooie dag op Rhederhof en Tertzio
 4. Uitnodiging voor expositie van Willemien Enklaar op Tertzio
 5. Leerlingen verzorgen Week van Zorg en Welzijn 2019