OR begrippen

Als u meer informatie wilt kunt u op één van de onderstaande linken klikken.

De Wet op de Ondernemingsraden

OR-reglement 2016

competentieprofiel