Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Fenna Heyning

Raad van Toezicht: wat willen we zijn?

Als Raad van Toezicht willen wij vanuit onze verantwoordelijkheid een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke opdracht van Attent Zorg en Behandeling. Daarbij willen we een strategische en kritische gesprekspartner zijn voor de bestuurder en goed in verbinding staan met andere belangrijke stakeholders, zoals de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, het Directieteam en anderen. Tegelijkertijd is dit een goede manier om als raad breder in gesprek te zijn en veelzijdig geïnformeerd te worden. Wat voor ons ook belangrijk is, is dat we als raad zelf zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk zijn.

Een Raad van Toezicht stelt met regelmaat de vraag: “Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?” Vanuit deze vraag houden wij bijvoorbeeld jaarlijks een zelfevaluatie.

De Goverancecode Zorg

Wij onderschrijven van harte de Governancecode Zorg. Deze code heeft zeven principes:

  1. Goede zorg - De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
  2. Waarden en normen - De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
  3. Invloed belanghebbenden - De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
  4. Inrichting governance - De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
  5. Goed bestuur - De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
  6. Verantwoord toezicht - De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
  7. Continue ontwikkeling - De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid (www.waardigheidentrots.nl).

Commissies

De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie voor financiën en vastgoed, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie.

  • Hier vindt u het Reglement van Toezicht.
  • Hier vindt u het Jaarverslag 2020 van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht stellen zich voor...