Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie (GR) is kortdurende zorg, gericht op het herstel van kwetsbare cliënten die voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen. Meestal is de revalidatie het gevolg van een medisch-specialistische behandeling in het ziekenhuis. Ons doel is altijd om onze cliënten terug te laten keren naar de thuissituatie.

Sinds 2014 neemt onze organisatie actief deel aan onderzoeken, het opstarten van onderzoeken en het implementeren van de resultaten. De nieuwsgierigheid van Attent heeft zich verder ontwikkeld en daarmee ook de ambitie om een Topcare-expertisecentrum voor Geriatrische Revalidatie te worden.

Onderzoek

Het doen van (praktijk-)onderzoek is een essentieel onderdeel van een Topcare-expertisecentrum. Wij werken aan diverse onderzoeken op verschillende niveaus. Zoals wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Of het praktijkonderzoek door onze eigen zorgmedewerkers, studenten en stagiaires. Alle onderzoeken hebben tot doel de kwaliteit en continuïteit van geriatrische revalidatie te verbeteren.

Hier
vindt u de onderzoeksagenda van de Geriatrische Revalidatie. Bij het bepalen van de onderzoeksthema’s is gekeken naar vraagstukken die binnen onze organisatie spelen en naar maatschappelijke vraagstukken die regionaal en landelijk urgentie hebben. Op basis hiervan richten we ons de komende jaren met het onderzoek en de praktijkverbeteringen op de volgende thema’s

  • Persoonsgerichte zorg
  • Revalidatie cliënten met niet gediagnosticeerde of milde cognitieve problematiek
  • Het betrekken van naasten/ het sociale netwerk bij de revalidatie

Delen van Expertise

De uitkomsten van onze onderzoeken en onze ervaringen wisselen we uit met relevante organisaties. Dit doen we door samenwerkingsverbanden aan te gaan en via diverse netwerkbijeenkomsten. Zo werken wij onder andere samen met het Kennisnetwerk CVA, het lectoraat Neurorevalidatie en het expertisecentrum Sneller herstel van de HAN en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen, waaronder o.a. het Expertteam GRZ valt.

Ontwikkelen en leren

Binnen Attent is een breed aanbod aan discipline-gebonden en multidisciplinaire scholingsactiviteiten. Onze medewerkers en behandelaren hebben een grote interne motivatie tot het verder ontwikkelen en Attent stimuleert en faciliteert dit op een professionele manier. Daarnaast maken wij gebruik van de Topcare scholing. Dit is een praktijkgericht leertraject, en geeft de mogelijkheid om op methodische wijze en stapsgewijs een onderzoekstraject goed te doorlopen. Tevens wordt bij het ontwikkelen en leren gebruik gemaakt van zorg-technologische en innovatieve middelen.