Privacystatement Attent Zorg en Behandeling

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Attent Zorg en Behandeling

 

Verwerking van persoonsgegevens door Attent

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Attent verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Attent staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voor de totale inhoud van het privacystatement: zie hier.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor meldingen of vragen met betrekking tot privacy of het melden van een datalek heeft Attent Zorg en Behandeling een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. Dit is de heer R.P.M. Lambregts. U kunt hem bereiken via privacy@attentzorgenbehandeling.nl