Albert Zijlstra stelt zich voor…

In 1993 ben ik afgestudeerd als ‘verpleeghuisarts’. Dat was toen nog een ondergewaardeerd beroep. Inmiddels is het een interessant en breed vak geworden, met een heel scala van behandeling: tussen palliatieve zorg in de eindfase van het leven, revalidatie voor mensen die weer naar huis gaan of consultaties bij mensen thuis om te zorgen dat ze juist niet in het verpleeghuis komen.

Ik heb op bijna al die vlakken gewerkt en ik vind veel leuk. Ik heb mee mogen werken aan de ontwikkeling van dat vak. Maar de rol die ik daarnaast vaak kreeg was die van verbinder, ontwikkelaar en van nature ben ik een beslisser. Dat is ook de reden dat ik nu 1e geneeskundige ben bij Attent, met veel plezier en met een leuke club mensen om me heen.

Attent is geen hiërarchische organisatie maar gelooft erin dat als medewerkers goed op hun plek en in hun kracht zitten dat dat meerwaarde heeft voor iedereen. En daar wil ik graag aan meewerken!