Overzicht klachtenfunctionarissen voor cliënten

Klachtenfunctionarissen voor cliënten van Attent Zorg en Behandeling

De kern van de regeling is dat de cliënt een klacht eerst bespreekt met de eerstverantwoordelijk verzorgende en/of op de afdeling, met de leidinggevende. Als dit niet tot tevredenheid leidt dan kan een klachtenfunctionaris t.b.v. cliënten worden ingeschakeld. 

De klachtenfunctionarissen voor cliënten zijn:

  • Angela Klaassen
    telefoon: 06 57 75 67 18
  • Mariëtte van der Krogt
    telefoon: 06 12 96 53 09

Het mailadres van de klachtenfunctionaris is: klachtencontactpersonen@attentzorgenbehandeling.nl

De klachtenfunctionarissen zijn ook schriftelijk te bereiken. Het postadres van de contactpersonen is:
Interne Klachtenregeling Cliënten
Antwoordnummer 973
6950 VX De Steeg