Overzicht klachtenfunctionaris voor cliënten

Klachtenfunctionaris voor cliënten van Attent Zorg en Behandeling

De kern van de regeling is dat de cliënt een klacht eerst bespreekt met de eerstverantwoordelijk verzorgende en/of op de afdeling, met de leidinggevende. Als dit niet tot tevredenheid leidt dan kan een klachtenfunctionaris ten behoeve van cliënten worden ingeschakeld. 

De klachtenfunctionaris voor cliënten is:

  • Ineke Renkema
    telefoon: 06 57 75 67 18

Het mailadres van de klachtenfunctionaris is: klachtencontactpersonen@attentzorgenbehandeling.nl


De klachtenfunctionaris is ook schriftelijk te bereiken. Het postadres van de contactpersonen is:


Interne Klachtencommissie Cliënten
Antwoordnummer 973
6950 VX De Steeg