Klachtenregeling voor cliënten

Heeft u een klacht, een tip of een compliment?

We werken samen aan uw welzijn!


Attent Zorg en Behandeling: ‘Dichtbij en vertrouwd’

De medewerkers van Attent Zorg en Behandeling  voeren uw zorg- en dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit. We hopen dat u tevreden bent en wellicht heeft u een tip voor ons of een compliment. 

Soms kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. We stellen het zeer op prijs als u met ons bespreekt wat goed gaat en wat beter kan. Door samen in gesprek te zijn over wat er beter kan of wat u juist waardeert, kunnen wij de zorg- en dienstverlening aan u echt verbeteren.


Bent u niet tevreden en heeft u een klacht?

U kunt op uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken. U bent vrij om te kiezen welke manier het beste bij u past. U kunt met de persoon over wie u niet tevreden bent uw onvrede bespreken en samen tot een oplossing komen. U kunt uw klacht ook bespreken met een collega van de medewerker over wie u niet tevreden bent. We gaan graag met u in gesprek, zodat we kunnen leren van zaken die niet goed zijn gegaan en het vertrouwen in onze dienstverlening kunnen herstellen.

Als u liever uw klacht kenbaar maakt bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris kan dat. Zij kan u op verschillende manieren ondersteunen. Uw mantelzorger of familielid mag ook namens u een klacht indienen. Samen met de klachtenfunctionaris bespreekt u wat voor u belangrijk is bij de behandeling van de klacht.

De klachtenfunctionaris behandelt uw klachten steeds in samenspraak met u en doet dit vertrouwelijk. Om onze zorg- en dienstverlening te kunnen verbeteren worden alle klachten anoniem geregistreerd. Voor meer informatie zie de Klachtenregeling voor cliënten.


Klachtenfunctionaris

​U kunt contact opnemen met Ineke Renkema, klachtenfunctionaris van Attent Zorg en Behandeling:

T  06 577 567 18 (maandag - vrijdag)
k
lachtenfunctionaris@attentzorgenbehandeling.nl

Zie ook hier.


Externe Klachtencommissie

U kunt ook een formele klacht indienen bij de Raad van Bestuur van Attent Zorg en Behandeling. Uw klacht wordt dan, voor de Raad van Bestuur, beoordeeld door de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem waarbij Attent Zorg en Behandeling is aangesloten. U kunt zich rechtstreeks wenden tot deze klachtencommissie.

Als u daar prijs op stelt, kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het formuleren van de klacht. Een klacht gericht aan de Externe Klachtencommissie kunt u uitsluitend schriftelijk indienen. U vermeldt daarbij in ieder geval uw naam, adres en een korte, duidelijke omschrijving van de klacht en over wie daar mogelijk bij betrokken is. Ook vermeldt u wat u van de klachtencommissie verwacht.

Voor de behandeling van een klacht door de klachtencommissie worden geen kosten in rekening gebracht.

Informatie en het klachtenreglement van de Externe Klachtencommissie is opgenomen in de Klachtenregeling voor cliënten.


Contactgegevens Externe Klachtencommissie

Externe Klachtencommissie Regio Arnhem
Antwoordnummer 7502
6994 ZX  DE STEEG.

T  06 162 817 65


Landelijke Geschillencommissie

Wordt uw klacht door de Externe Klachtencommissie niet binnen de afgesproken termijn afgehandeld? Dan is er sprake van een geschil. Ook ontstaat een geschil wanneer u niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtbehandeling door de Externe Klachtencommissie.

U kunt een geschil schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie. Die doet uitspraak in de vorm van een bindend advies en kan een (beperkt) schadebedrag toekennen.

Contactgegevens Geschillencommissie

Voor De Geschillencommissie Zorg, zie hier.

U kunt uw klacht digitaal indienen of het vragenformulier downloaden, invullen en per post sturen naar:

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP  DEN HAAG.


Verras ons met een compliment, idee of suggestie

Als u ergens tevreden over bent, horen we dat natuurlijk ook graag. Bijvoorbeeld over het contact met een medewerker of over de kwaliteit van de zorg of dienstverlening die u ontvangt. Ook als u ideeën of tips hebt voor verbetering van onze zorg of service aan u, laat het ons dan weten. De waardering die wij ontvangen van cliënten of familieleden is voor ons een extra stimulans om te blijven werken aan uw tevredenheid!


Verrast u ons met een compliment, idee of suggestie?

Dit kunt u doen op verschillende manieren:

  • Geef het door aan een medewerker;
  • Stuur een brief naar Attent Zorg en Behandeling - Complimenten, t.a.v. Wil Goedhart, Postbus 6950 VX in De Steeg;
  • Zet uw waardering op www.zorgkaartnederland.nl.


Attent Zorg en Behandeling

Hoofdstraat 8
6994 AE  DE STEEG

T  088 990 10 00