(Brand)veiligheid binnen Attent Zorg en Behandeling

Attent Zorg en Behandeling hecht veel waarde aan de veiligheid van cliënt, bezoeker en medewerker. Veiligheid wordt op verschillende wijzen geborgd. Zo voldoen alle zorggebouwen aan de zwaarste brandveiligheidseisen conform Bouwbesluit (gezondheidszorgfunctie).

Alle wettelijke eisen, én de door Attent opgestelde aanvullende eisen, zijn in een brandveiligheidsbeleid vertaald. Periodiek worden uitgebreide veiligheidsinspecties uitgevoerd om te kijken of de gebouwen, terreinen en installaties nog aan deze eisen voldoen. De informatie wordt altijd gedeeld met de brandweer, omdat Attent geloofd in eerlijke en open communicatie. Daarnaast bezoekt de brandweer geregeld de locaties van Attent.

Alle ruimtes in onze locaties zijn voorzien van een rookmelder. Op het moment dat een rookmelder wordt geactiveerd, wordt automatisch de brandweer én de altijd aanwezige bedrijfshulpverlening (BHV) ingeschakeld.

De BHV-ers van Attent hebben een cursus gevolgd en kennis wordt jaarlijks aangevuld om bevoegd en bekwaam te blijven. De BHV-ers hebben zich verdiept in de modules levensreddende eerste hulp en brand. Jaarlijks vinden er op iedere locatie ontruimingsoefeningen plaats. Attent kiest voor kleine realistische groepen om mee te oefenen. Interessant? U kunt het ontruimingsplan inzien.

Attent heeft in en rondom de gebouwen een aantal camera’s geïnstalleerd. Onder zeer strikte voorwaarden heeft Attent de mogelijkheid om deze beelden terug te kijken. Het camerabeleid is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maar Attent vraagt ook de cliënt(vertegenwoordiger) om bij te laten dragen aan veiligheid. Attent zal, uiteraard in overleg, gepaste maatregelen treffen bij onveilige situaties. Attent vraagt u om:

 • alert te zijn op risicovolle of verdachte situaties en deze te melden bij een medewerker.
 • uw deur af te sluiten indien u niet op de kamer aanwezig bent.
 • geen waardevolle spullen in uw kamer te bewaren, of gebruik te maken van een kluisje.
 • geen wigjes of objecten tussen de appartementsdeuren te plaatsen. Deuren vallen bij een brandmelding dicht om brand- en rookverspreiding te beperken.
 • alleen te roken op een veilige en verantwoorde manier, op de daartoe bestemde plaatsen.
 • nooit een asbak in een prullenbak te legen. Ook niet na het doven.
 • geen open vuur te gebruiken, ook geen kaarsjes.
 • de ruimte rondom uw bed tot aan de voordeur vrij te houden van spullen, zodat er bij een eventuele evacuatie geen belemmering plaatsvindt.
 • geen brandbare versiering of aankleding in uw kamer aan te brengen.
 • geen kookapparatuur, oude/beschadigde apparaten aan te sluiten, eigen verlenghaspels te gebruiken of stekkerdozen door te lussen. Indien u twijfelt over de veiligheid van uw elektrische apparatuur, dan kijkt de Technische Dienst graag met u mee.
 • de ontruimingsplattegronden en dichtstbijzijnde nooduitgangen te bekijken, zodat u in geval van nood de snelste weg naar buiten kunt vinden.

Tevens heeft Attent een veiligheidsfunctionaris in dienst. Attent staat altijd open voor vragen en opmerkingen. Vraag hiervoor gerust uw eerste contactpersoon bij Attent of bel / mail rechtstreeks naar Roy Witjes (r.witjes@attentzorgenbehandeling.nl – 06 1433 0106).