Onderhoudswerkzaamheden op het kruispunt Velperweg – Remagenlaan en de gehele Rema


Geachte cliënt, medewerker, bezoeker en leverancier,


Vanaf zaterdag 14 oktober tot en met 27 oktober zullen er onderhoudswerkzaamheden gaan plaatsvinden op het kruispunt Velperweg – Remagenlaan en de gehele Remagenlaan. De Velperweg blijft voor het autoverkeer toegankelijk, maar de Remagenlaan en een gedeelte van Lange water wordt volledig afgesloten.

De 2e toegangsweg vanaf de Velperweg naar het terrein van Regina Pacis, ter hoogte van de Jeu de Boules baan, zal tijdelijk geopend worden voor alle verkeer. Medewerkers en bezoekers kunnen via deze ingang naar het parkeerterrein aan de oostzijde komen, maar ook wordt dit de aan en afvoerroute voor de leveranciers.

 

De doorgang voor fietsers op de Velperweg richting centrum blijft open, maar in oostelijke richting (Velp) wordt afgesloten. Fietsers worden via het terrein van Regina Pacis geleid naar de Van Heuvenstraat om vervolgens hun weg te vervolgen op de Velperweg.

 

Een ieder die gebruik maakt van het terrein van Regina Pacis willen wij met klem verzoeken om stapvoets te rijden en rekening te houden met het vele verkeer, vrachtwagens, auto’s, fietsers, wandelaars, maar in het bijzonder met onze cliënten (rolstoel, rollators)

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage en naar de Roelofsapp en de projectwebsite, www.roelofsgroep.nl/GOW of naar ondergetekende, telefoonnummer 026-3847523 of email j.kruk@attentzorgenbehandeling.nl

Zie plattegrond van de Fasering Velperweg-Remagenlaan.

 

Terug naar het overzicht

Laatste tweets