Attent Zorg en Behandeling start met innovatieproject


In het kader van het (onderzoeksprogramma Memorabel van) Deltaplan Dementie.
In samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en lokale partners in de regio wordt in het najaar gestart met een project voor technologie in het dagelijks leven van mensen met geheugenproblemen.

Vanuit het project technologie trolley in gemeente Rheden hebben de betrokken partijen samen met de HAN een onderzoeksopzet gemaakt waarbij de resultaten van gebruik van technologische hulpmiddelen op de ervaren positieve gezondheid van mensen met geheugenproblemen. De subsidieaanvraag voor dit onderzoek is gehonoreerd.

Samen met 27 andere subsidieaanvragen voor dementieonderzoekprojecten.  Doel van het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit doet ZonMw door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies en zorgmodellen.

Het onderzoek Technology in Everyday Life richt zich op de vraag of personen met beginnende geheugenproblemen langer een positieve gezondheid ervaren door vanaf het begin gebruik te maken van technologische hulpmiddelen in vergelijking met personen met een gevorderd beeld van dementie die deze technologische hulpmiddelen later gaan gebruiken. Alzheimer Nederland draagt financieel bij aan het onderzoek. Dr. M.J.M. Adriaansen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen is projectleider/penvoerder en hoofdaanvrager.

De lokale partners waar de HAN en Attent Zorg en behandeling mee samenwerken zijn Innoforte, STMG, stichting Stoer,Caleidoz, SWOA, gemeente Rheden, Gemeente Doesburg, Stichting Samen zorg, Coörperatie Ijsselstromen Doesburg, Woningstichting Valburg, gemeente Overbetuwe, MVT Rheden K&E Advies.

Klik voor informatie op onderstaand logo:

 

 

Terug naar het overzicht

Laatste tweets