Veel gestelde vragen

 1. Ik heb hulp nodig bij (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom hoe regel ik dat?
 2. Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning, verzorgingshuis of een verpleeghuis?
 3. Zijn er partneropname mogelijkheden?
 4. Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Hoe vraag ik dat aan?
 5. Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?
 6. PGB (Persoons Gebonden Budget) wat houd dat in?
 7. Ik heb een woningaanpassing nodig. Hoe regel ik dat?
 8. Waar kan ik hulpmiddelen lenen?
 9. Waar kan ik mijn maaltijdservice aan huis aanvragen?
 10. Hoe kom ik in contact met Attent Zorg en Behandeling?
 11. Zijn er logeermogelijkheden voor familie en/of naasten?
 12. Zijn er faciliteiten voor bewoners in de wijk?

 

1. Ik heb hulp nodig bij (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom hoe regel ik dat?

Als u verpleging of hulp nodig heeft bij (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom dan kunt u dit aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), telefoonnummer 088 789 12 00. Bij het CIZ wordt bekeken of u recht heeft op Wlz-zorg en hoeveel en welke hulp u dan krijgt. 

Als u hulp in de huishouding nodig heeft kunt u contact opnemen met het Wmo loket van uw eigen gemeente. 
Hieronder vind u een lijst van telefoonnummers van het Wmo loket van uw gemeente.


2. Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning, verzorgingshuis of een verpleeghuis?

U heeft  hiervoor een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Tel: (088) 789 12 00.
U kunt meer informatie vinden op de website van het CIZ.
www.ciz.nl
 

3. Zijn er partneropname mogelijkheden?

Indien beide partners zorg nodig hebben, zijn er mogelijkheden dat beide partners worden opgenomen.

In sommige locaties stelt Attent twee appartementen beschikbaar, waarbij naar wens één appartement als woonkamer en één als slaapkamer kan dienen. Attent beschikt ook over een locatie waar de appartementen zeer geschikt zijn om er als echtpaar of partners samen te worden opgenomen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de cliëntadviseurs via het Attentiepunt, telefoonnummer 0800 288 36 89 of via e-mail frontoffice@attentzorgenbehandeling.nl .


4. Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Hoe vraag ik dat aan?

De regelingen voor huishoudelijke hulp vallen sinds 2007 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Om huishoudelijke hulp aan te vragen dient u dit dus te doen bij het zorgloket van de gemeente waar u woont.
Als u bij de gemeente aangeeft dat u graag zorg wilt ontvangen van Attent Zorg en Behandeling wordt het voor u geregeld.

Hieronder vind u de telefoonummers van de gemeenten binnen het werkgebied van Attent Zorg en Behandeling.

Gemeente   Telefoonnummer
Arnhem 0900 1809
Duiven 0900 279 11 11
Westervoort 0900 279 11 11
Zevenaar (0316) 59 55 95
Rheden (026) 497 69 11
Rozendaal (026) 497 69 00
Doesburg (0313) 48 13 85
Lingewaard (026) 326 01 11
Renkum (026) 339 72 70
Overbetuwe (0481) 36 23 00
Rijnwaarden (0316) 56 56 00
Doetinchem (0314) 37 73 77 5. Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw eigen inkomen en de hoeveelheid zorg die u krijgt. 
Op de website van het CAK zijn 3 brochures te verkrijgen.

 • eigen bijdrage voor zorg met verblijf
 • eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf
 • eigen bijdrage voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ook kunt u op de internet site van het CAK uw eigen bijdrage berekenen. Stap voor stap wordt u hierin begeleid.

Gratis telefoonnummers voor mondelinge informatie over de eigenbijdrage:

Zorg met verblijf: 0800 0087
Zorg zonder verblijf: 0800 1925
Wet maatschappelijke ondersteuning: 0800 1925

Kijk voor meer informatie op:
http://www.cak-bz.nl
Een e-mail sturen kan ook.
info@cak-bz.nl

 

6. PGB (Persoons Gebonden Budget) wat houd dat in?

De meest gestelde vragen rondom een Persoonsgebonden budget vind u hieronder.

1. Voor wie is het persoonsgebonden budget bedoeld?
Iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft om zelfstandig te (blijven) wonen en leven, kan van het persoonsgebonden budget gebruik maken. Denk aan mensen met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte, kinderen met een handicap of ziekte en hun ouders, verstandelijk gehandicapten, ouderen en mensen met ernstige psychische problemen.

2. Hoe kom ik aan een persoonsgebonden budget?
U kunt de zorg, hulp of begeleiding zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de gemeente. Het CIZ of de gemeente stelt vast welke zorg u nodig heeft in uw situatie. Dat gebeurt in de indicatiestelling. Daarbij wordt rekening gehouden met de zorg en hulp uit uw omgeving. Ook wordt er gekeken of u misschien zorg of hulp kunt krijgen via andere regelingen. Komt u inderdaad in aanmerking voor zorg, hulp of begeleiding, dan kunt u kiezen:

 • Ofwel u krijgt die zorg ‘in natura’. U krijgt dan zorg of hulp via een instelling, bijvoorbeeld een instelling voor thuiszorg of een centrum voor dagopvang. U hoeft in dat geval zelf verder niets te regelen. Dat doet de instelling voor u.
 • Ofwel u kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb). U schakelt dan zelf zorgverleners in, die vervolgens worden betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

3. Van wie krijg ik het geld?
Een PGB wordt toegezegd door het zorgkantoor van uw gemeente. Zijn zijn belast met de verdeling van het geld van deWLZ of WMO. Het zorgkantoor is ondergebracht bij een grote zorgverzekeraar bij u in de buurt. Dat hoeft overigens niet uw eigen verzekeraar te zijn. Op basis van de toezegging worden de hulpverleners die u inschakelt voor uw zorg betaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt dit.

4. Hoeveel geld krijg ik?
Dat hangt van uw situatie af. Hoe meer zorg, hulp of begeleiding u nodig hebt, hoe hoger het budget dat u tot uw beschikking krijgt.

5. Moet ik een eigen bijdrage betalen?
Dat hangt er van af. Voor tijdelijk verblijf (logeeropvang) en voor begeleiding geldt geen eigen bijdrage voor volwassenen. Voor persoonlijke verzorging en verpleging voor volwassenen geldt wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger die eigen bijdrage.
Als u kiest voor het persoonsgebonden budget, krijgt u geen factuur voor deze eigen bijdrage. Het zorgkantoor of gemeente houdt de eigen bijdrage namelijk al bij voorbaat in op uw persoonsgebonden budget. Uw persoonsgebonden budget wordt dus gekort met de eigen bijdrage die van u verwacht wordt. Hoe hoger deze korting, hoe meer u zelf zult moeten bijbetalen om de zorg, hulp en begeleiding rond te krijgen.

6. Mag ik zelf bepalen waar ik mijn budget aan uitgeef?
U hoeft u bij de besteding van uw budget niet strikt aan de indicatie te houden. Maar u mag het geld alléén besteden aan vormen van zorg, hulp en begeleiding waarvoor een persoonsgebonden budget mogelijk is: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en tijdelijk verblijf (logeeropvang). U moet dat ook verantwoorden, op papier. U moet dus een goede administratie bijhouden. U mag alleen uitbetalen aan hulpverleners waar u een schriftelijke overeenkomst mee afsluit. Houdt u zich niet aan deze regels, dan moet u het geld teruggeven aan het zorgkantoor of de gemeente. Een klein deel van het persoonsgebonden budget hoeft u niet te verantwoorden. Dit deel is bedoelt voor de uitgaven die niet direct worden besteed aan zorgkosten of bemiddelingskosten, maar waarmee u wel uw hulp organiseert. U kunt dit budget bijvoorbeeld besteden aan het kopen van postzegels of het plaatsen van advertenties.

7. Kan ik ook hulpmiddelen aanschaffen van mijn persoonsgebonden budget?
Nee, voor hulpmiddelen zult u een beroep moeten doen op uw zorgverzekering, voor medische hulpmiddelen, uitleen via de thuiszorginstelling (voor tijdelijk gebruik) of bij de gemeente (voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woningaanpassingen en hulpmiddelen in de natte cel). Gemeenten kennen wel een persoonsgebonden budget toe voor hulpmiddelen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

8. Mag ik helemaal zelf bepalen wie ik inhuur van mijn persoonsgebonden budget?
Ja. Maar u moet er wel voor zorgen dat u ‘goede zorg’ inkoopt. Voor verpleegkundige handelingen moet u bijvoorbeeld iemand inhuren die daar officieel ‘bevoegd en bekwaam’ voor is. Maar verder bent u helemaal vrij. U kunt aankloppen bij een instelling of een particulier bureau, maar ook zelfstandige zorgverleners inhuren. Of vrienden, bekenden of familieleden die betaald voor u willen gaan zorgen.

9. Wordt het persoonsgebonden budget opgeteld bij mijn inkomen?
Nee. Het persoonsgebonden budget is voor u als budgethouder geen inkomen. U hoeft dus niet bang te zijn dat u er belasting over zou moeten betalen. Ook bij de vaststelling van de hoogte van bijvoorbeeld huursubsidie of bijzondere bijstand telt uw persoonsgebonden budget niet mee. Maar let op: als u uw partner uitbetaalt uit uw budget telt dat wel als inkomen voor uw partner. Dit kan wel gevolgen hebben voor uitkeringen, huursubsidie, bijzondere bijstand, enzovoorts.

10. Waar vind ik meer algemene informatie over het persoonsgebonden budget?
Zie www.pgb.nl.

11. Attentiepunt helpt u van A tot Z (0800 288 36 89)
Het hele traject - van het aanvragen van een indicatie tot het terugstorten van niet besteed geld - bestaat uit 8 stappen. Geef maar aan waarmee we u kunnen helpen. Met een paar stappen of met alle 8? Aan u de keuze!
1. Aanvragen van de indicatie (bij CIZ of gemeente).
2. CIZ of gemeente bepaalt hoeveel zorg u nodig heeft.
3. Aan u de keus: PGB of zorg in natura.
4. Het zorgkantoor of gemeente kent u een PGB toe.
5. Het zorgkantoor of gemeente stort uw PGB op uw rekening.
6. U koopt de zorg in (bij Attent bijvoorbeeld).
7. U verantwoordt uw uitgaven bij het zorgkantoor of gemeente.
8. Geld over? U stort dat terug naar het zorgkantoor.
 

7. Ik heb een woningaanpassing nodig. Hoe regel ik dat?

Dit kunt u regelen via de gemeente van uw woonplaats.

Gemeente  Telefoonnummer
Arnhem 0900 1809
Duiven 0900 279 11 11
Westervoort 0900 279 11 11
Zevenaar (0316) 59 55 95
Rheden (026) 497 69 00
Rozendaal (026) 497 69 00
Doesburg (0313) 48 13 85
Lingewaard (026) 326 01 11
Renkum (026) 339 72 70
Doetinchem (0314) 37 73 77
Overbetuwe (0481) 36 23 00
Rijnwaarden (0316) 56 56 00


8. Waar kan ik hulpmiddelen lenen?

Hulpmiddelen kunt u verkrijgen bij verschillende thuiszorg-winkels.
Binnen Attent Zorg en Behandeling is deze voorziening beschikbaar in de locatie Regina Pacis.


9. Waar kan ik mijn maaltijdservice aan huis aanvragen?

Maaltijdservice aan huis. Informatie kunt u aanvragen via T 0888 10 10 10 of via de website attent.uwmaaltijd.nl.


10. Hoe kom ik in contact met Attent Zorg en Behandeling?

Heeft u het antwoord op uw vraag nog niet gevonden op onze website belt u ons dan gerust op. Het gratis telefoonnummer is: 0800  288 36 89
U krijgt dan een medewerker van Attentiepunt aan de lijn. Attentiepunt is het service bureau van Attent Zorg en Behandeling.
 

11. Zijn er logeermogelijkheden voor familie en/of naasten?

De meeste van onze huizen hebben één of meerdere logeerkamers. Ook in de huizen waar geen vaste logeerkamer is denken we graag met u mee om het mogelijk te maken om tijdelijk bij ons te verblijven. Attent biedt daarbij tevens de mogelijkheid tot het gebruik van maaltijden en snacks.

Medewerkers van het Attentiepunt kunnen u informeren over alle mogelijkheden van logeren. U kunt het Attentiepunt bereiken via telefoonnummer 0800 288 36 89 of via e-mail frontoffice@attentzorgenbehandeling.nl 

Op de tarievenlijst vindt u het tarief dat daarvoor wordt gehanteerd.
 

12. Zijn er faciliteiten voor bewoners in de wijk?

Onze huizen staan midden in het dorp of de stadswijk en zijn goed bereikbaar voor de senioren die hierbij in de buurt wonen. Wij staan voor een Open-Huizen-Beleid. Dit houdt in dat wij onderkennen dat eenzaamheid, onvoldoende zingeving en dagelijkse activiteiten de grootste risico’s vormen voor senioren om zo evenwichtig mogelijk ouder te worden. Daarom stimuleren wij omwonende senioren naar onze huizen te komen en deel te nemen aan onze activiteiten of gebruik te maken van onze voorzieningen.

Zo kan een bezoek aan onze kapsalons een goede gelegenheid zijn om hierna een kopje koffie te nemen en in gesprek te zijn met medesenioren op onze terrassen of gezellige restaurants die wij in de meeste huizen hebben. Ook op feest- en hoogtijdagen is een bezoek of inschrijven op een activiteit meer dan aanbevelingswaardig. Onder het motto ‘Beter-Samen-Dan-Alleen’ kan bijvoorbeeld aangeschoven worden aan de Wijk-Kerst-Tafel voor thuiswonende zorgvragers.

Veel voorkomende activiteiten waarbij omwonenden welkom zijn en participeren zijn:

 • Deelname aan het koor;
 • Deelname aan kunstclubs zoals schilder- en tekenclubs;
 • Expositiemogelijkheid voor seniore creatievelingen uit de wijk;
 • Deelname aan grootschalige recreatieve activiteiten;
 • Gebruik maken van de restauratie;
 • Bezoek aan kapsalons, nagelstudio en schoonheidsspecialiste;
 • (Medisch) pedicure;
 • Adviesgesprekken maatschappelijk werk;
 • Participatie aan bijeenkomsten Mantelzorgeducatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leidinggevende op de locatie.

Maar als omwonende kunt u ook wat brengen:

 • Lessen en instructie geven aan verpleeghuis cliënten over creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen, zingen, boetseren, handenarbeid, enzovoort.
 • Doen van vrijwilligerswerk zoals voorlezen en wandelen.

Als u wat te ‘brengen’ heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator Martine Weijers via telefoonnummer (06) 22872455 of e-mail: m.weijers@attentzorgenbehandeling.nl.