Stichting Vrienden van Regina Pacis

Waarom een Stichting Vrienden van Regina Pacis?

De ouderenzorg haalt regelmatig de media. De berichten zijn niet altijd positief. Dat is niet zo vreemd, want positief nieuws haalt niet zo vaak de krant. Zorginstellingen, dus ook locatie Regina Pacis, krijgen minder middelen om de zorg die de cliënten wensen te financieren. Uiteraard stelt locatie Regina Pacis alles in het werk om dit probleem op te lossen. De Stichting Vrienden van Regina Pacis helpt daarbij op het gebied van ontspanning en recreatie; voor cliënten minstens zo belangrijk als zorg en behandeling.

De Stichting Vrienden van Regina Pacis heeft als doel om juist de mogelijkheden voor het bereiken van welzijn van de cliënten te vergroten. Daartoe ondersteunt de Stichting Vrienden van Regina Pacis het verpleeghuis in materiële zin, waarbij wordt bewaakt dat de beschikbaar gestelde middelen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. Om dit voor de toekomst te waarborgen, kan de Stichting Vrienden van Regina Pacis alle mogelijke steun gebruiken.


Het bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Rob Jansen (voorzitter)
Martien Boerboom (penningmeester/secretaris)
Karel Claus (bestuurslid)
Rijn Hagedoorn (bestuurslid)

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

De Stichting Vrienden van Regina Pacis heeft geen winstoogmerk, heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend onder RSIN/fiscaal identicitatienummer: 815804076. 


Het recreatieaanbod voor de cliënten

Door een jaarlijkse flinke financiële injectie is locatie Regina Pacis in staat de cliënten een breed recreatieprogramma aan te bieden. De Ontspanningscommissie houdt nauwlettend in de gaten dat daarbij zoveel mogelijk cliënten aan bod komen.Hieronder een greep uit het uitgebreide recreatieaanbod:

  • Het jaar begint met een gezellige nieuwjaarsreceptie voor cliënten met live muziek.
  • Daarna volgen in februari de Carnavalsavond van carnavalsvereniging ‘De Onganse’ en het Spetter Carnavalsbal (met een eigen, prinselijk cliëntenpaar!), georganiseerd door de afdelingen.
  • De ‘Bonte Dinsdagavondtrein’ op dinsdag. Hierin treedt regelmatig een keur aan artiesten op.
  • Theater- en cabaretvoorstellingen.
  • Het inmiddels befaamde jaarlijkse Parkfeest. Een dag waar kosten noch moeite gespaard worden om het de cliënten in ons mooie park naar de zin te maken, met ieder jaar een ander thema. Deze dag wordt volledig door de Stichting Vrienden van Regina Pacis gefinancierd.
  • Verderop in de zomer de terrasprogramma’s, met iedere keer een andere artiest.
  • Concerten door verenigingen en gezelschappen uit de regio en daarbuiten.

U ziet het, recreatieprogramma’s genoeg. Om een aantal van deze programma’s tot een succes te maken is er onder andere een goede geluidsinstallatie vereist. Dit materiaal dient regelmatig (op onderdelen) vernieuwd te worden. Als de kosten hiervan te hoog worden springt de Stichting Vrienden van Regina Pacis bij. Dit is nog maar één voorbeeld, maar er zijn er talloze te noemen.

Ook hebben we verschillende beweegtoestellen, speciale fietsen, en diverse aankleding voor de afdelingen gesponsord. 

Met bovenstaande hopen we u enig inzicht te geven in wat wij zoal voor onze cliënten kunnen betekenen op recreatief- en welzijn gebied.
Uw financiële bijdrage daaraan is zeer welkom!


Is uw interesse gewekt? 

In de hal van locatie Regina Pacis staat een folderstandaard met daarin de folder van de Stichting Vrienden van Regina Pacis met daarin een inschrijfformulier voor een eventuele donatie. 

Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden van Regina Pacis, dan kunt u contact opnemen met Martien Boerboom, telefoonnummer 0316 228 183 of via email martienboerboom@hotmail.com.