Klachtenfunctionaris voor cliënten

Voor de klachtenprocedure: zie de 'Klachtenregeling voor cliënten'.

Klachtenfunctionaris voor cliënten van Attent Zorg en Behandeling

De kern van de regeling is dat de cliënt een klacht eerst bespreekt met de eerstverantwoordelijk verzorgende en/of op de afdeling, met de leidinggevende. Als dit niet tot tevredenheid leidt dan kan er een klachtenfunctionaris ten behoeve van cliënten worden ingeschakeld. 

De klachtenfunctionaris voor cliënten is:
Ineke Renkema
E: Klachtencontactpersonen@attentzorgenbehandeling.nl
T: 06 57 75 67 18

 ”Als onafhankelijke klachtenfunctionaris verzorg ik laagdrempelige opvang van onvrede en klachten. Ik ga met u in gesprek over uw klacht, draag bij aan herstel van vertrouwen en effectieve oplossingen. Zo kan uw klacht bijdragen aan kwaliteitsverbetering binnen Attent Zorg en Behandeling”

De klachtenfunctionaris is ook schriftelijk te bereiken. Het postadres van de functionaris is:

Klachtenfunctionaris Cliënten
Antwoordnummer 973
6950 VX  DE STEEG

Cliënten hebben altijd de mogelijkheid om rechtstreeks de onafhankelijke, Externe Klachtencommissie Regio Arnhem te benaderen. 
De klacht moet dan schriftelijk worden ingediend aan:

Externe Klachtencommissie Regio Arnhem
Antwoordnummer 7502
6994 ZX  DE STEEG

De Externe Klachtencommissie Regio Arnhem is ook bereikbaar via telefoonnummer 06 16 28 17 65.

Attent Zorg en Behandeling is ook aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.
Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg.