Klachtenfunctionaris voor cliënten

Download hier de brochure 'Klachtregeling voor cliënten met verblijf'.

Klachtenfunctionarissen voor cliënten van Attent Zorg en Behandeling

De kern van de regeling is dat de cliënt een klacht eerst bespreekt met de eerstverantwoordelijk verzorgende en/of op de afdeling, met de leidinggevende. Als dit niet tot tevredenheid leidt dan kan een klachtenfunctionaris t.b.v. cliënten worden ingeschakeld. 

Klik hier indien u meer informatie wil over de klachtenregeling voor cliënten.
 
De klachtenfunctionarissen voor cliënten zijn:

Angela Klaassen
E: Klachtencontactpersonen@attentzorgenbehandeling.nl
T: 06 57 75 67 18

Mariëtte van der Krogt
E: Klachtencontactpersonen@attentzorgenbehandeling.nl
T: 06 12 96 53 09

De klachtenfunctionarissen zijn ook schriftelijk te bereiken. Het postadres van de functionaris is:

Interne Klachtenregeling Cliënten
Antwoordnummer 973
6950 VX De Steeg

Cliënten hebben altijd de mogelijkheid om rechtstreeks de onafhankelijke, externe klachtencommissie te benaderen. 
De klacht moet dan schriftelijk worden ingediend aan:

Externe Klachtencommissie Regio Arnhem
Antwoordnummer 7502
6994 ZX  DE STEEG

De Externe Klachtencommissie Regio Arnhem is ook bereikbaar via telefoonnummer 06 16 28 17 65.

Attent Zorg en Behandeling is ook aangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.
Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg.