Cliëntondersteuner voor cliënten

Heeft u een Wlz indicatie en heeft u of uw naaste vragen rondom het regelen van langdurige zorg? Dan heeft u recht op cliënt ondersteuning.  Als u al zeker weet dat u van Attent Zorg en Behandeling de zorg wilt ontvangen, dan kunt u direct contact opnemen met een van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 0800 288 36 89.

Als u nog geen keuze heeft gemaakt voor een zorgaanbieder en geholpen wilt worden bij de selectie hiervan dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld naasten, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk u hierbij aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past.
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • Het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

 

Contactgegevens

Zorgbelang Gelderland
Website www.zorgbelanggelderland.nl
E  mailadres cliëntondersteuner@zorgbelanggelderland.nl
T  026 202 06 20

 

Menzis Zorgadviseur
Website www.menziszorgkantoor.nl
zorgadvies@menzis.nl
T  Zorgadvies 088 222 42 42
T  PGB Wlz 088 222 49 4