Cliëntenraad Overbetuwe

De Cliëntenraad van Overbetuwe stelt zich voor...

 

Inleiding

De cliëntenraad Overbetuwe vertegenwoordigt de cliënten van Tertzio en de cliënten die in de regio Overbetuwe thuiszorg van Attent ontvangen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. De cliëntenraad bestaat uit zes personen: vijf cliënten of contactpersonen/familieleden van cliënten en een onafhankelijk voorzitter.

Contact met de cliëntenraad

De cliëntenraad van Overbetuwe bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Jan Harkema, onafhankelijk voorzitter; tevens lid Centrale Cliëntenraad Attent Zorg en Behandeling.
  • Ilona Janssen-Schonenberg, vice-voorzitter, namens cliënten PG-afdeling.
  • Henk Kolenbrander, namens cliënten PG-afdeling.
  • Fenna Tiemens-van de Pas, namens cliënten PG-afdeling.
  • Hans Maassen, namens somatische  cliënten.

Er zijn vacatures voor vertegenwoordigers van de thuszorgcliënten en de somatische cliënten.

De cliëntenraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Sandra de Vlaming.

De foto's van Henk Kolenbrander, Fenna Tiemens-van de Pas en Hans Maassen ontbreken nog.

De cliëntenraad wil graag meer van u horen; van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Zij vinden het belangrijk dat u hen kunt vinden en dat zij van u horen. Zij zijn daarom altijd met een delegatie van de cliëntenraad aanwezig bij de huiskameroverleggen en familiecontactavonden.

Als u meer informatie wilt over de cliëntenraad Overbetuwe, dan kunt u contact opnemen met voorzitter, Jan Harkema, telefoonnummer 06 512 974 70 of per e-mail JHarkema1@kpnmail.nl.
U kunt ook contact opnemen met ambtelijk secretaris, Sandra de Vlaming, telefoonnummer 06 51 37 79 60 of per e-mail  s.devlaming@attentzorgenbehandeling.nl.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de zorginstelling. De cliëntenraad adviseert over besluiten die de zorg raken, zoals veiligheid, gezondheid & hygiëne, recreatie & ontspanning, bejegening van en aandacht voor de cliënten/contactpersonen door medewerkers, aanpak en kwaliteit van de maaltijden, huisvesting, benoeming locatiemanager en renovatie. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is vrijwel de enige bron binnen de zorg- en dienstverlening die de zaken op de juiste manier kan verwoorden vanuit de ervaring van de cliënten. De cliëntenraad kan aan het management gevraagd en ongevraagd advies geven.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/bewoners op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Individuele belangen worden niet door de cliëntenraad, maar door de verzorgende of het locatiemanagement behandeld.

Klachten die niet door de verzorgenden of het management naar tevredenheid worden opgepakt, kunnen ter kennis van de klachtenfunctionaris gebracht worden.

Hier vindt u het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad Overbetuwe.