Cliëntenraad Doesburg

De cliëntenraad Doesburg vertegenwoordigt de cliënten van St. Elisabeth, De Hessegracht en cliënten die thuis zorg van Attent Zorg en Behandeling ontvangen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen.
Elke zorginstelling dient een cliëntenraad te hebben. Eén en ander is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), waarin staat dat iedere zorgaanbieder wettelijk verplicht is een cliëntenraad in te stellen.
 
De cliëntenraad Doesburg bestaat uit:
Marian Grandia       - onafhankelijk voorzitter
Jurriene Reinders   - lid namens St. Elisabeth
Marion Rhemrev     - lid namens St. Elisabeth
Dora van Duren      - lid namens cliënten die thuis zorg van Attent ontvangen.

Er is een vacature voor de zetel namens De Hessegracht
De cliëntenraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Ellen Boevink.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de zorginstelling. De cliëntenraad adviseert over besluiten die de zorg raken. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is vrijwel de enige bron binnen de zorg- en dienstverlening die de zaken op de juiste manier kan verwoorden vanuit de ervaring van de cliënten.

In ons jaarverslag en jaarplan  kunt u zien waar wij ons mee bezig houden.

Contact met de cliëntenraad

Als u meer informatie wilt over de cliëntenraad Doesburg, dan kunt u contact opnemen met: voorzitter Marian Grandia, telefoon: 06-538 08 936, e-mail:
mariangrandia@gmail.com of met:ambtelijk secretaris Ellen Boevink, telefoon: 06 - 228 77 064, e-mail: e.boevink@attentzorgenbehandeling.nl