Cliëntenraad Doesburg

De cliëntenraad Doesburg vertegenwoordigt de cliënten van St. Elisabeth, De Hessegracht en de cliënten die thuis zorg van Attent Zorg en Behandeling ontvangen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen.

Elke zorginstelling dient een cliëntenraad te hebben. Eén en ander is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), waarin staat dat iedere zorgaanbieder wettelijk verplicht is een cliëntenraad in te stellen.
 
De cliëntenraad Doesburg bestaat uit:

Marian Grandia       -   onafhankelijk voorzitter
Jurriene Reinders  -   lid namens St. Elisabeth
Marion Rhemrev    -   lid namens St. Elisabeth
Dinie Troost            -   lid namens De Hessegracht.

Er is een vacature voor de zetel namens cliënten die thuis zorg van Attent ontvangen.

De cliëntenraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, Sandra de Vlaming.

 


Van links naar rechts: Dinie Troost, Marian Grandia, Marion Rhemrev en Jurriene Reinders
 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de zorginstelling. De cliëntenraad adviseert over besluiten die de zorg raken. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is vrijwel de enige bron binnen de zorg- en dienstverlening die de zaken op de juiste manier kan verwoorden vanuit de ervaring van de cliënten.

In ons jaarverslag 2018 kunt u zien waar wij ons mee bezig houden.

Meer informatie over de cliëntenraad Doesburg vindt u in de folder of op de website.
 

Contact met de cliëntenraad

Als u meer informatie wilt over de cliëntenraad Doesburg, dan kunt u contact opnemen met:

Marian Grandia, voorzitter
Telefoonnummer: 06 538 08 936
E-mail: mariangrandia@gmail.com

of met:

Sandra de Vlaming, ambtelijk secretaris
Telefoonnummer: 06 51 37 79 60
E-mail:clientenraad.Doesburg@attentzorgenbehandeling.nl