Cliëntenraad Dieren

In januari 2011 is door Attent volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen één cliëntenraad onder de naam Cliëntenraad Dieren opgericht voor de vier locaties in Dieren: De Oude Plataan, Intermezzo, Hofstaete en Beverode.

Per 1 januari 2014 vertegenwoordigt de Cliëntenraad ook de belangen van cliënten die thuis zorg van Attent Zorg en Behandeling ontvangen.

De cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor het welzijn van de mensen die wij vertegenwoordigen.

Dat zijn cliënten (of hun contactpersonen) die gebruik maken van de Thuiszorg Dieren, of bewoners en cliënten van Beverode, De Oude Plataan, Intermezzo en Hofstaete.

Drijfveren van cliëntenraadsleden zijn:

  • belangenbehartiging van cliënten
  • sociale motieven
  • meedenken vanuit persoonlijke en professionele ervaringen
  • maatschappelijk verantwoording nemen.

Hiertoe hebben wij regelmatig contact met cliënten, managers en directie. Ook zijn wij aanwezig bij etagebesprekingen met cliënten, huiskameroverleg en familiebijeenkomsten.

Op deze manier kunnen wij invloed hebben op het beleid van de zorginstelling.

In ons jaarverslag 2017 kunt u zien waar wij ons mee bezig houden. In het jaarverslag staat omschreven wat de rechten en plichten van een cliëntenraad zijn.

Onze cliëntenraad Dieren bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een ondersteunende secretaris en 8 leden:

                                             

 

Van links naar rechts Lid namens  Mail
Giel van Hoven De Twinkel en De Parel (Beverode)  hovartfoto@gmail.com
Marga Derks Hofstaete           mejm.derks@hotmail.com       
Ellen Boevink secretaris         e.boevink@attentzorgenbehandeling.nl
Gerda Frederiks-Lammers Beverode          ghfrederiks@gmail.com
Geertruida van Gulyk-Kuiper Attent Zorg Thuis Dieren    gulykuiper@hetnet.nl
Joep Madern Hofstaete   joepmadern@kpnplanet.nl
Gré van Prehn-van Kesteren Intermezzo  gvprehn@hotmail.com
Alie Harmsen-Braakhekke Attent Zorg Thuis Dieren  alieharmsen@kpnmail.nl
Berry Reijnen voorzitter             berryr@xs4all.nl
Lenie Blok De Oude Plataan  hmcblok@kpnmail.nl

Contact

Wij vinden het belangrijk dat u ons kunt vinden en dat wij van u horen; als u ons wilt spreken als cliënt of námens cliënten, kunt u contact opnemen met bovenstaande cliëntenraadsleden.