Cliëntenraad Dieren

Attent Zorg en Behandeling heeft volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen één cliëntenraad onder de naam Cliëntenraad Dieren opgericht voor de vier locaties in Dieren: De Oude Plataan, Intermezzo, Hofstaete en Beverode.
Sinds 1 januari 2014 vertegenwoordigt de Cliëntenraad ook de belangen van cliënten die thuis zorg van Attent Zorg en Behandeling ontvangen.

De cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor het welzijn van de mensen die zij vertegenwoordigen. Dit zijn de cliënten (of hun contactpersonen) van Beverode, De Oude Plataan, Intermezzo, Hofstaete en de cliënten die thuis zorg van Attent Zorg en Behandeling ontvangen.

Drijfveren van cliëntenraadsleden

Drijfveren zijn:

 • belangenbehartiging van cliënten;
 • sociale motieven;
 • meedenken vanuit persoonlijke en professionele ervaringen;
 • maatschappelijk verantwoording nemen.

Hiertoe heeft de cliëntenraad regelmatig contact met cliënten, managers en directie. Ook zijn zij aanwezig bij etagebesprekingen met cliënten, huiskameroverleg en familiebijeenkomsten. Op deze manier kunnen zij invloed hebben op het beleid van de zorginstelling.

In het jaarverslag 2017 kunt u zien waar wij ons mee bezig houden. In het jaarverslag staat omschreven wat de rechten en plichten van een cliëntenraad zijn.

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad Dieren bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een ambtelijk secretaris en 6 leden:

 • Ineke van Ouwerkerk, onafhankelijk voorzitter,
  e-mail: pb.hvo@outlook.com
 • Giel van den Hoven, afgevaardigde namens Beverode, afdelingen De Parel en De Twinkel,
  e-mail: hovartfoto@gmail.com
 • Lenie Blok, afgevaardigde namens Beverode,
  e-mail: hmcblok@kpnmail.nl
 • Jan Boogaard, afgevaardigde namens Intermezzo, 
  e-mail: jan.boogaard@kpnmail.nl
 • Anton van Triest, afgevaardigde namens De Oude Plataan,
  geen e-mailadres.
 • Dick Jansen, afgevaardigde namens Hofstaete,
  e-mail: dickj47@gmail.com
 • Geertruida van Gulyk - Kuiper, afgevaardigde namens cliënten die thuis zorg ontvangen, 
  e-mail: gulykuiper@hetnet.nl


Sandra de Vlaming, ambtelijk secretaris, is telefonisch bereikbaar op 06 51 37 79 60 of via e-mail: clientenraad.Dieren@attentzorgenbehandeling.nl.

Contact

De cliëntenraad vindt het belangrijk dat u hen kunt vinden en dat zij van u horen. Wilt u ons spreken als cliënt of námens cliënten, dan kunt u contact opnemen met bovenstaande cliëntenraadsleden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatiefolder.