Aanvullende informatie

Meer weten?

Wilt u meer informatie over één van de producten of diensten van Attent Zorg en Behandeling, dan kunt u hieronder de betreffende documenten downloaden.

  • Attent Zorg Thuis: Algemene informatie over de thuiszorgorganisatie van Attent Zorg en Behandeling.
  • Privacy: Algemene informatie over de wijze waarop Attent Zorg en Behandeling om gaat met uw privacy.
  • Bejegening: Algemene informatie over de richtlijnen bejegening die in Attent Zorg en Behandeling worden gehanteerd.
  • Cliëntenraad: Algemene informatie over de rol van de cliëntenraad en de invloed van de raad op het beleid van Attent Zorg en Behandeling.
  • Klachtenregeling Cliënten: Informatie over de mogelijkheden om een klacht bespreekbaar te maken. Attent Zorg en Behandeling werkt met klachtencontactpersonen binnen de organisatie en is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem
  • Cliëntondersteuning Wet langdurige Zorg (Wlz): Factsheet met informatie voor mensen die recht hebben op langdurige zorg en ook recht op cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt u of uw naaste met vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van zorg zijn landelijk vastgesteld. Attent Zorg en Behandeling sluit zorgleveringsovereenkomsten met cliënten. In deze overeenkomsten wordt verwezen naar de algemene voorwaarden.
Attent Zorg en Behandeling hanteert twee verschillende zorgleveringsovereenkomsten. Eén voor de levering van zorg zonder verblijf en één voor de levering van zorg met verblijf.
Voor beide vormen van zorg gelden ook aparte algemene voorwaarden.
Deze kunt u downloaden met onderstaande links:

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf.

Algemene voorwaarden voor zorg met verblijf.