Cliënt en Familie

De ware zin van het leven wordt niet gevonden in prestaties, maar in relaties.

Wonen en welzijn staat bij Attent Zorg en Behandeling, naast de te leveren zorg, hoog in het vaandel.
Ook vinden wij het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met de familie van de cliënt van Attent. Het is van belang dat de familie zich betrokken blijft voelen bij de zorg en welzijn van cliënt en dat de zorgvisie van Attent ook door de familie wordt onderschreven. Een open overleg tussen familie en medewerkers kan op deze wijze leiden tot een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen in het belang van de cliënt.


Activiteiten
 

Regelmatig wordt er binnen de locaties van Attent een familiedag of andere activiteiten georganiseerd waar u als familie ook van harte welkom bent. Zo ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld dementie, en hoe u als familie hiermee om kunt gaan.


Verjaardagen

Verjaardagen van cliënten worden doorgaans met familie, vrienden en kennissen gevierd. Deze viering kan met een beperkt aantal bezoekers in het appartement plaatsvinden. Ook is het mogelijk om op de locatie een ruimte te huren wanneer het aantal personen groter is.


Bezoek

Binnen de locaties van Attent kennen we geen vaste bezoekuren. Bezoek is dus altijd welkom! U als familie wordt echter verzocht zoveel mogelijk rekening te houden met het ritme en belastbaarheid van de cliënt.


Respectvolle bejegening

Attent vindt het belangrijk op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Uiteraard vinden we het leuk om te horen dat het goed gaat, maar mocht u als familie, vriend of kennis op bezoek komen en u heeft een punt van kritiek of een opmerking, blijft u er niet meer rondlopen, wij horen dat graag. U kunt hiervoor terecht bij de contactpersoon of verzorgende van uw familielid, vriend of kennis.
 

Wilsverklaring

In een schriftelijke wilsverklaring kunt u uw wensen op medisch gebied vastleggen. U kunt bijvoorbeeld ook vastleggen wie u moet vertegenwoordigen, als u dat zelf niet meer (goed) kan. U stelt deze wilsverklaring op voor een situatie waarin u uw wensen niet meer kenbaar kunt maken. Iedereen kan een wilsverklaring naar wens samenstellen. Zo'n tekst kan handgeschreven, getypt of gedrukt zijn. Er moet een aantal persoonsgegevens worden opgenomen, zodat het duidelijk is van wie de verklaring is. U kunt zelf informatie opzoeken op de site van de Rijksoverheid. Attent kan u helpen bij het opstellen van een wilsverklaring. U kunt dan het beste contact opnemen met onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 0800- 288 36 89. Zij kunnen u ook helpen bij vragen over mentorschap en bewindvoering.