Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Stichting Vrienden van De Oude Plataan

Wat doet de stichting Vrienden van De Oude Plataan?

Stichting Vrienden van De Oude Plataan voorziet in extra behoeften van de bewoners en cliënten van woonzorgcentrum De Oude Plataan in Dieren die niet uit de exploitatie kunnen worden bekostigd. Het organiseren van activiteiten met het doel gelden te verwerven ter ondersteuning van de doelstelling. Daarnaast verricht de stichting alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting ontvangt en beheert gelden uit donaties of legaten e.d. die, aanvullend op het reguliere budget, worden ingezet voor extra’s ten behoeve van het welzijn en het leefklimaat van de bewoners en cliënten van De Oude Plataan.

De stichting heeft geen winstoogmerk. 'ANBI-status: De belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van De Oude Plataan aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.'

RSIN: 815832436
Inschrijving Kamer van Koophandel: 09148942
Bankrekening: NL68 RABO 0140972714
Secretariaat:
p/a Zutphensestraatweg 5, 6953 CG Dieren
E gulykuiper@hetnet.nl

Bestuur per 31 december 2022

Voorzitter: Jan Jansen

Penningmeester: Tom Algera
Secretaris: Chris van Gulyk
Lid: Gerri de Vries-Dijkstra
Lid: Willy Loerts-van Genderen

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Ga naar: