Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag:

 1. Hoe krijg ik verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)?
 2. Hoe kom ik in aanmerking voor een verzorgingshuis, een verpleeghuis of aanleunwoning?
 3. Zijn er partneropname mogelijkheden?
 4. Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Hoe vraag ik dat aan?
 5. Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?
 6. PGB (Persoons Gebonden Budget) wat houdt dat in?
 7. Ik heb een woningaanpassing nodig. Hoe regel ik dat?
 8. Waar kan ik hulpmiddelen lenen?
 9. Waar kan ik mijn maaltijdservice aan huis aanvragen?
 10. Hoe kom ik in contact met Attent Zorg en Behandeling?
 11. Zijn er logeermogelijkheden voor familie en/of naasten?
 12. Zijn er faciliteiten voor bewoners in de wijk?

1. Hoe krijg ik verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)?

Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor, maar wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.

Wijkverpleging aanvragen

Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. U kunt de wijkverpleegkundige zorg krijgen van verpleegkundigen of van verzorgenden.

Ook Attent Zorg en Behandeling levert thuiszorg voor cliënten uit de Regio Elst - Arnhem - Velp - Rheden - Doesburg - Dieren.

2. Hoe kom ik in aanmerking voor een verzorgingshuis, een verpleeghuis of aanleunwoning?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Het is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking die blijvend zorg nodig hebben. U kunt een indicatie voor langdurige zorg aanvragen bij het CIZ. U maakt zelf een keuze of u de zorg ‘in natura’ wilt ontvangen of middels een PGB (Persoonsgebonden Budget). Voor informatie over een PGB verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid of naar Per Saldo (vereniging van mensen met een PGB).

Met een Wlz-indicatie kunt u zich aanmelden voor een wachtlijst van een verzorgings en/of verpleeghuis. Voor meer informatie over de actuele beschikbaarheid per locatie kunt u contact opnemen met de cliëntadviseurs. Zij zijn bereikbaar via 0800 288 36 89.

Heeft u vragen over de aanleunwoningen in Dieren, Rheden of Elst?


Onderstaand vindt u de contactgegevens voor de aanleunwonigen.

Dieren


Woningen bij locatie Beverode worden verhuurd via Vivare, telefoonnummer 088 054 1111.

Woningen bij locatie De Oude Plataan (Vingerhoed en Hazelaar) worden verhuurd via MVGM, telefoonnummers 088 432 4220 / 088 432 45 91.

Rheden


Woningen bij locatie Rhederhof (De Brink en Het Veerhuis) worden verhuurd via MVGM, telefoonnummers 088 432 4220 / 088 432 45 91.

Elst


Woningen bij locatie Tertzio worden verhuurd via Vivare, telefoonnummer 088 054 1111.

3. Zijn er partneropname mogelijkheden?

Wanneer u samen met uw partner in een verpleeghuis wilt wonen, dan zijn er binnen Attent Zorg en Behandeling locaties met geschikte kamers voor partners. Opname is afhankelijk van beschikbaarheid, zorgbehoefte en indicatie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de cliëntadviseurs via de Frontoffice, telefoonnummer 0800 288 36 89 of via e-mail info@attentzorgenbehandeling.nl.

4. Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Hoe vraag ik dat aan?

De regelingen voor huishoudelijke hulp vallen sinds 2007 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.Om huishoudelijke hulp aan te vragen dient u dit dus te doen bij het zorgloket van de gemeente waar u woont.

Als u bij de gemeente aangeeft dat u graag zorg wilt ontvangen van Attent Zorg en Behandeling wordt het voor u geregeld.

Voor de telefoonummers van de gemeenten binnen het werkgebied van Attent Zorg en Behandeling verwijzen wij graag naar het Wmo-loket van uw gemeente

5. Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw eigen inkomen en de hoeveelheid zorg die u krijgt.

Op de website van het CAK is diverse informatie te verkrijgen:

Op de website van het CAK kunt u ook uw eigen bijdrage berekenen. Stap voor stap wordt u hierin begeleid.

Gratis telefoonnummers voor mondelinge informatie over de eigen bijdrage:

Zorg met verblijf: 0800 0087
Zorg zonder verblijf: 0800 1925
Wet maatschappelijke ondersteuning: 0800 1925


Kijk voor meer informatie op www.cak.nl. Een e-mail sturen kan ook door het contactformulier in te vullen op de website van het CAK.

6. PGB (Persoons Gebonden Budget) wat houdt dat in?

Voor meer informatie over het Persoons Gebonden Budget verwijzen we u graag door naar de website van Rijksoverheid of Per Saldo.

7. Ik heb een woningaanpassing nodig. Hoe regel ik dat?

Dit kunt u regelen via de gemeente van uw woonplaats. We verwijzen u graag door naar het Wmo-loket van uw gemeente.

8. Waar kan ik hulpmiddelen lenen?

Hulpmiddelen kunt u verkrijgen bij verschillende thuiszorgwinkels. Voorbeelden van thuiszorgwinkels zijn Medipoint en Vegro.

9. Waar kan ik mijn maaltijdservice aan huis aanvragen?

Attent Zorg en Behandeling heeft een maaltijdservice waar u gebruik van kunt maken. Informatie kunt u aanvragen via 0888 10 10 10 of via deze website.

10. Hoe kom ik in contact met Attent Zorg en Behandeling?

Heeft u het antwoord op uw vraag nog niet gevonden op onze website belt u ons dan gerust op. Ons gratis telefoonnummer is 0800 288 36 89.

U krijgt dan een medewerker van de Frontoffice aan de lijn. Dit is het servicebureau van Attent Zorg en Behandeling en is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

11. Zijn er logeermogelijkheden voor familie en/of naasten?

Een aantal van onze huizen hebben één of meerdere logeerkamers. Ook in de huizen waar geen vaste logeerkamer is denken we graag met u mee om het mogelijk te maken om tijdelijk bij ons te verblijven. Attent Zorg en Behandeling biedt daarbij tevens de mogelijkheid om tegen betaling gebruik te maken van een maaltijd.

Medewerkers van de Frontoffice kunnen u informeren over alle mogelijkheden van logeren. U kunt de Frontoffice bereiken via 0800 288 36 89 of info@attentzorgenbehandeling.nl.

Op de tarievenlijst vindt u het tarief dat daarvoor wordt gehanteerd.

12. Zijn er faciliteiten voor bewoners in de wijk?

Onze huizen staan midden in het dorp of de stadswijk en zijn goed bereikbaar voor de senioren die hierbij in de buurt wonen. Wij staan voor een Open-Huizen-Beleid. Dit houdt in dat wij onderkennen dat eenzaamheid, onvoldoende zingeving en dagelijkse activiteiten de grootste risico’s vormen voor senioren om zo evenwichtig mogelijk ouder te worden. Daarom stimuleren wij omwonende senioren naar onze huizen te komen en deel te nemen aan onze activiteiten of gebruik te maken van onze voorzieningen.

Zo kan een bezoek aan onze kapsalons een goede gelegenheid zijn om hierna een kopje koffie te nemen en in gesprek te zijn met medesenioren op onze terrassen of gezellige restaurants die wij in de meeste huizen hebben. Ook op feest- en hoogtijdagen is een bezoek of inschrijven op een activiteit meer dan aanbevelingswaardig. Onder het motto ‘Beter-Samen-Dan-Alleen’ kan bijvoorbeeld aangeschoven worden aan de Wijk-Kerst-Tafel voor thuiswonende zorgvragers.

Veel voorkomende activiteiten waarbij omwonenden welkom zijn en participeren zijn:

 • Deelname aan het koor;
 • Deelname aan kunstclubs zoals schilder- en tekenclubs;
 • Expositiemogelijkheid voor seniore creatievelingen uit de wijk;
 • Deelname aan grootschalige recreatieve activiteiten;
 • Gebruik maken van de restauratie;
 • Bezoek aan kapsalons, nagelstudio en schoonheidsspecialiste;
 • (Medisch) pedicure;
 • Participatie aan bijeenkomsten Mantelzorgeducatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leidinggevende op de locatie.

Maar als omwonende kunt u ook wat brengen:

 • Lessen en instructie geven aan verpleeghuis cliënten over creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen, zingen, boetseren, handenarbeid, enzovoort.
 • Doen van vrijwilligerswerk zoals voorlezen en wandelen.

Als u wat te ‘brengen’ heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinatoren Martine Weijers of Kim Nieuwenhuis, telefoonnummer (06) 22872455 of e-mail vrijwilligerswerk@attentzorgenbehandeling.nl.