Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Cliëntenraad Doesburg

De Cliëntenraad Doesburg stelt zich voor

De cliëntenraad Doesburg vertegenwoordigt de cliënten van de locaties St. Elisabeth en De Hessegracht in Doesburg en de cliënten die in Doesburg thuiszorg van Attent Zorg Thuis ontvangen. Er is een vacature voor een vertegenwoordiger namens de cliënten afdeling De Berkel in St. Elisabeth.

De cliëntenraad bestaat uit de onderstaande vertegenwoordigers en een onafhankelijk voorzitter.

Van linkst naar rechts:

 • Gerrit Gudden, onafhankelijk voorzitter
 • Koen Eggens, namens cliënten Attent Zorg Thuis in Doesburg
 • Jan Janssen, namens cliënten St. Elisabeth (afdeling Psychogeriatrie)
 • Dinie Troost-Houwen, namens cliënten De Hessegracht
 • Ria Wijman, namens cliënten St. Elisabeth (afdeling Somatiek)

Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad denkt mee en spreekt vanuit de ervaring van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen op het gebied van wonen, welzijn en zorg naar de organisatie toe. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de zorginstelling en adviseert het management gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die de cliënt direct of indirect raken. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn: veiligheid, gezondheid & hygiëne, recreatie & ontspanning, bejegening, maaltijden, huisvesting en benoeming managers zorg.

Het werk van een cliëntenraad heeft een wettelijke basis: in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is de instelling van een cliëntenraad geregeld. In deze wet zijn ook de rechten van een cliëntenraad vastgelegd.

De cliëntenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar; bij deze vergaderingen zijn de managers zorg aanwezig.

De vergaderdata voor 2023 zijn:

 • 19 januari
 • 16 maart
 • 17 mei
 • 6 juli
 • 21 september en
 • 30 november.

Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Dit is op te vragen bij de ambtelijk secretaris.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u opmerkingen, ideeën, wensen of tips ten aanzien van de dienstverlening? De cliëntenraad hoort het graag! Of als u meer informatie wilt over de cliëntenraad Doesburg, dan kunt u contact opnemen met:

Voorzitter: Gerrit Gudden

Telefoonnummer: 06 53 61 77 13
E-mail: gegudden@wxs.nl

of met:

Ambtelijk secretaris: Sandra de Vlaming

Telefoonnummer: 06 51 37 79 60
E-mail: s.devlaming@attentzorgenbehandeling.nl

Hier vindt u de informatiefolder van de cliëntenraad Doesburg.
Hier
vindt u het jaarverslag 2022 van de cliëntenraad Doesburg.

Lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad Attent Zorg en Behandeling

Binnen Attent Zorg en Behandeling zijn 5 lokale cliëntenraden actief. Zij vertegenwoordigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de locaties en van de thuiszorgcliënten in een bepaald gebied. De lokale raden zijn samengesteld uit cliënten, familieleden of andere relaties en hebben een onafhankelijk voorzitter.Naast deze lokale cliëntenraden heeft Attent een centrale cliëntenraad (CCR). In de CCR-vergadering worden zaken besproken die locaties overstijgen, zoals de begroting, jaarrekening, organisatiejaarplannen en het kwaliteitsbeleid. De CCR bestaat uit de voorzitters van de lokale cliëntenraden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad van Attent Zorg en Behandeling, dan kunt u hieronder de betreffende informatie downloaden.

Cliëntenraden

Algemene informatie Cliëntenraad


Medezeggenschapsregeling Cliëntenraad


Huishoudelijk reglement Cliëntenraad


Centrale Cliëntenraad

Medezeggenschapsregeling Centrale Cliëntenraad


Huishoudelijk reglement Centrale Cliëntenraad