Vacatures

Filter op
Zoeken
 • Verpleegkundige leerafdeling -  15-051 (24 uur)

  In- en externe vacature

   

  Attent Zorg en Behandeling zoekt voor de regio Rheden Dieren Doesburg (RDD), locatie Intermezzo (centrum voor preventie, revalidatie en kortdurend verblijf) in Dieren per 1 november 2015 een Verpleegkundige leerafdeling.  

  Algemene informatie

  Attent Zorg en Behandeling heeft verschillende specialistische centra voor geriatrische revalidatie en herstelzorg, wonen met zorg en behandeling, kleinschalig georganiseerde zorg, eerstelijnszorg en thuiszorg in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Rheden, Dieren en Doesburg. Deze zorg wordt zowel intramuraal als bij de cliënt thuis georganiseerd. 

  De leerafdeling is op etage 3 van locatie Intermezzo; een etage voor somatische cliënten die tijdelijk verblijven.
  De studenten worden op de leerafdeling begeleid door het team van de leerafdeling bestaande uit eerst verantwoordelijk verzorgenden en verpleegkundigen die de rol van coach hebben. De coaches zijn in staat de studenten te ondersteunen bij het werken aan de doelen die zij in hun persoonlijk ontwikkelplan en persoonlijk activiteitenplan hebben geformuleerd. Zij instrueren de studenten en geven ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van hun beroepshouding. Er is geen directe koppeling tussen een coach en een student, een coach begeleidt meerdere studenten.
  Bij de start van de studenten op de leerafdeling vervult de coach een sturende rol. Naarmate de taakvolwassenheid van de student toeneemt en de beroepshouding zich professioneel ontwikkelt, zal de begeleiding een coachend karakter krijgen. 

  Lees verder
  Geplaatst op:
  06-10-2015
 • Medewerker dagbesteding - 15-050 (16 uur)

  In- en externe vacature

  Attent Zorg en Behandeling zoekt voor de regio Rheden Dieren Doesburg (RDD), locatie Intermezzo (centrum voor preventie, revalidatie en kortdurend verblijf) in Dieren, per 1 november 2015 een Medewerker dagbesteding (tijdelijk).

  Algemene Informatie

  Attent Zorg en Behandeling heeft verschillende specialistische centra voor geriatrische revalidatie en herstelzorg, wonen met zorg en behandeling, kleinschalig georganiseerde zorg, eerstelijnszorg en thuiszorg in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Rheden, Dieren en Doesburg. Deze zorg wordt zowel intramuraal als bij de cliënt thuis georganiseerd.

  Lees verder
  Geplaatst op:
  06-10-2015
 • Manager Zorg - 15-049 (32 uur)

  In- en externe vacature

   

  Attent Zorg en Behandeling zoekt voor de regio Rheden Dieren Doesburg, locatie Beverode per zo spoedig mogelijk een Manager Zorg.

  Algemene informatie

  Attent Zorg en Behandeling (Attent) biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige complexe zorg in zowel intra- als extramurale settingen. De verschillende locaties van Attent kennen een sterk doelgroepenbeleid zoals geriatrische revalidatie, somatiek, gerontopsychiatrie, (gespecialiseerde) psychogeriatrie en palliatieve zorg. Steeds meer activiteiten richten zich ook op het bieden van complexe zorg en behandeling in de thuissituatie. Er wordt in toenemende mate intensief samengewerkt met verschillende professionele netwerken en organisaties (GGZ, ziekenhuis). Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van zorgpaden. Attent is aangesloten bij het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen).

  Lees verder
  Geplaatst op:
  28-09-2015