Vacatures

Filter op
Zoeken
 • Coach op de leerafdeling - 15-023 (24 uur)

  In- en externe vacature

   

  Attent Zorg en Behandeling is voor de regio Rheden Dieren Doesburg, locatie Intermezzo, centrum voor preventie, revalidatie en kortdurend verblijf, per 1 mei 2015 op zoek naar een coach op de leerafdeling.

   

  Algemene informatie

  De leerafdeling is op etage 3 van locatie Intermezzo; een etage voor somatische cliënten die tijdelijk verblijven.

  De studenten worden op de leerafdeling begeleid door het team van de leerafdeling bestaande uit eerst verantwoordelijk verzorgenden en verpleegkundigen die de rol van coach hebben. De coaches zijn in staat de studenten te ondersteunen bij het werken aan de doelen die zij in hun persoonlijk ontwikkelplan en persoonlijk activiteitenplan hebben geformuleerd. Zij instrueren de studenten en geven ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van hun beroepshouding. Er is geen directe koppeling tussen een coach en een student, een coach begeleidt meerdere studenten.

  Bij de start van de studenten op de leerafdeling vervult de coach een sturende rol. Naar mate de taakvolwassenheid van de student toeneemt en de beroepshouding zich professioneel ontwikkelt, zal de begeleiding een coachend karakter krijgen.

   

  Lees verder
  Geplaatst op:
  25-03-2015
 • Cliëntadviseur - 15-022 (16 uur)

  In- en externe vacature

   

  Attent Zorg en Behandeling zoekt voor de regio Rheden Dieren Doesburg (RDD) per zo spoedig mogelijk een cliëntadviseur.

   

  Algemene informatie

  Attent Zorg en Behandeling biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige complexe zorg aan in zowel intra- als extramurale settingen. De regio Rheden Dieren Doesburg bestaat uit een centrum voor preventie, revalidatie en kortdurend verblijf (Intermezzo) en zeven centra voor wonen met verzorging en behandeling. De centra kennen een sterk doelgroepenbeleid zoals somatiek, gerontopsychiatrie en (gespecialiseerde) psychogeriatrie. Ten behoeve van deze doelgroepen wordt toenemend intensief samengewerkt met bijbehorende professionele netwerken en organisaties (GGZ, ziekenhuizen, huisartsen).

   

  Lees verder
  Geplaatst op:
  23-03-2015
 • Specialist ouderengeneeskunde - 15-017 (32 tot 36 uur)

  In- en externe vacature

  Attent Zorg en Behandeling zoekt voor de regio Arnhem Overbetuwe per zo spoedig mogelijk een specialist ouderengeneeskunde.

   

  Algemene informatie

  Attent Zorg en Behandeling (Attent) biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige complexe zorg aan in zowel intra- als extramurale settingen. De verschillende locaties van Attent kennen een sterk doelgroepenbeleid zoals geriatrische revalidatie, somatiek, gerontopsychiatrie, (gespecialiseerde) psychogeriatrie en palliatieve zorg. Uiteraard bestaat er ruimte om als professional te specialiseren. Steeds meer activiteiten richten zich op het bieden van complexe zorg en behandeling in de thuissituatie. Er wordt in toenemende mate intensief samengewerkt met verschillende professionele netwerken en organisaties (GGZ, ziekenhuis). Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van zorgpaden. Attent is aangesloten bij het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen).

   

  Lees verder
  Geplaatst op:
  04-03-2015