Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad is met 10 zetels een vertegenwoordiging van het personeel die namens de werknemers overleg voert met de Raad van Bestuur over het beleid van de organisatie in het algemeen en de belangen van de medewerkers in het bijzonder. Ieder lid heeft een eigen aandachtsgebied.

De zittingstermijn loopt tot 1 juli 2016.

De ondernemingsraad heeft een eigen missie: Zij staat voor een stabiele toekomstgerichte organisatie, waarin medewerkers actief betrokken worden bij de ontwikkelingen.
 

Ondernemingsraad visie:

- Afspraken maken om medewerkers te faciliteren;
- Afspraken maken over tijdige communicatie en betrokkenheid bij ontwikkeling van beleid;
- Afspraken maken over arbeidsvoorwaarden die meegaan met de ontwikkelingen.
- Actief mee denken en gevraagd en ongevraagd adviseren;
- De achterban betrekken bij het OR-werk;
- Opstellen heldere spelregels voor de OR en regelmatig toetsen en evalueren.